Startbijeenkomst belangenvereniging Rappange

06 oktober 2016

Donderdagavond 29 september vond de startbijeenkomst plaats van huurders van Rappange voor het opzetten van een belangenvereniging. De avond is onder grote belangstelling van ongeveer 100 huurders verlopen.

Alle aanwezigen gaven aan enorm enthousiast te zijn over het initiatief. Tijdens de avond is er gesproken door bestuursleden van verschillende huurdersverenigingen. De heer Meerburg deed dit namens Huurdersbelang Zuid en de heer Ondunk namens de Huurdersvereniging Oost. Zij benadrukten daarbij het belang van een goed georganiseerde belangenvereniging voor specifiek huurders van Rappange en hebben uitleg gegeven over de politieke mogelijkheden die een belangenvereniging heeft. Ook hebben enkele van de initiatiefnemende huurders gesproken en hun motivatie om een belangenvereniging op te richten gedeeld. Tijdens de avond gaven vele huurders aan te kampen met achterstallig onderhoud, enkel glas en verouderde stookinstallaties, foutieve afrekeningen van servicekosten en algehele onvrede met de volgens huurders onfatsoenlijke bejegening die vanuit Rappange gebezigd zou worden.

Het Wijksteunpunt Wonen
Het Wijksteunpunt Wonen heeft de avond gefaciliteerd en uitleg gegeven over wat de juridische mogelijkheden volgens de Overlegwet zijn voor een vereniging om informatie en adviesrecht jegens de verhuurder te verkrijgen. Ook heeft het Wijksteunpunt Wonen uitleg gegeven over wat de technische vereisten zijn om een belangenvereniging officieel van de grond te kunnen krijgen.

Bent u huurder van Rappange en heeft u de avond gemist? Wilt u graag op de hoogte blijven van de vorderingen of een actieve rol aannemen in de vereniging? Stuur dan een mail naar rappange@huurdersnetwerkzuid.nl en wij nemen contact met u op!

Artikel delen:

!WOON