Verplicht sparen voor VvE’s

02 maart 2017

Naar verwachting moeten alle VvE’s vanaf 2021 verplicht sparen voor toekomstig onderhoud. Op dit moment ligt een voorstel hierover bij de Eerste Kamer. Wordt het voorstel aangenomen, dan zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2018 de wet worden aangepast. VvE’s hebben dan nog drie jaar de tijd om orde op zaken te stellen.

Al sinds 2008 is het voor alle VvE’s verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud. Deze spaarpot wordt het reservefonds genoemd. Er is echter op dit moment geen wettelijke verplichting die omschrijft hoeveel geld er in dat fonds moet zitten. En daar komt verandering in. VvE’s worden verplicht om jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te sparen of de VvE -en dat heeft de voorkeur- spaart op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP moet minstens een periode van tien jaar omvatten, maar het is verstandig om een langere periode aan te houden. Daarnaast moet het plan iedere vijf jaar worden herzien. Zo blijft het plan up to date en wordt voorkomen dat de VvE onvoldoende geld in kas heeft. De wet regelt ook dat het geld op een aparte (betaal- of spaar-)rekening ten name van de VvE moet worden geplaatst

Is er in de VvE geen behoefte om te sparen, bijvoorbeeld omdat er al voldoende geld in kas zit, dan mag worden afgeweken van deze nieuwe verplichting.  Tenminste 80% van de eigenaren moet hiertoe beslist. Er kan dan besloten worden dat er niet of minder geld wordt gespaard. Ook is het mogelijk om een bankgarantie te verstrekken voor het verschuldigde bedrag in plaats van een storting in het fonds. Een bankgarantie is een garantie van de bank waarbij de VvE verzekerd is dat het verschuldigde bedrag alsnog en indien nodig wordt voldaan. Het voordeel is dat het geld op je eigen spaarrekening blijft staan, in plaats van op de spaarrekening van de VvE. De verwachting is dat vooral grooteigenaren, zoals corporaties, hiervan gebruik zullen maken. Op het moment dat het geld uitgegeven moet worden, moet de bankgarantie alsnog omgezet worden in een storting in het reservefonds.

Op woensdag 19 april 2017 organiseert stichting !WOON een cursus over deze wetswijziging en andere actualiteiten. Voor meer informatie klik hier.

 

Samengevat: Wat betekent deze wetswijziging?
De VvE moet jaarlijks sparen voor toekomstig onderhoud op een aparte betaal- of spaarrekening. Daarin heeft de VvE de keuze om:
1. Jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde te sparen, of
2. Te sparen op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)Als de VvE niet wil worden belast met deze verplichting dan zijn er twee opties:
1. Minimaal 80% van de eigenaren besluit dat er van deze verplichting wordt afgeweken, of
2. Er wordt een bankgarantie afgegeven.

 

Artikel delen:

!WOON