Dakterras en de VVE

21 december 2017

!WOON krijgt met enige regelmaat vragen van eigenaar-bewoners over het aanleggen van een dakterras. Als u of één van uw buren graag een dakterras wil realiseren, dan is het belangrijk om samen goede afspraken te maken. Maar, waar moet u rekening mee houden?

Het dak behoort in de meeste gevallen tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit betekent dat alle eigenaren samen het dak in eigendom hebben. Als een eigenaar een terras op dit gemeenschappelijke dak wilt aanleggen, is toestemming van de VvE noodzakelijk. In de meeste gevallen wordt deze toestemming verleend, maar het is verstandig om een aantal voorwaarden te stellen. Denk bijvoorbeeld aan wie verantwoordelijk en aansprakelijk is als het terras schade veroorzaakt aan de dakbedekking, of wie opdraait voor de kosten als het terras verwijderd moet worden voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Ook doet een VvE er verstandig aan om afspraken te maken over opvolgende eigenaren. Het is gebruikelijk om af te spreken dat het terras voor verkoop van het appartement verwijderd moet worden. De nieuwe eigenaar kan dan opnieuw toestemming vragen voor de aanleg van het terras.

Als de VvE toestemming geeft voor de aanleg van een dakterras betekent dit niet automatisch dat de betreffende eigenaar ook het exclusieve gebruiksrecht van het dak heeft. Het dak is namelijk nog steeds een gemeenschappelijk deel van het pand. Om ervoor te zorgen dat deze eigenaar wel het exclusieve gebruiksrecht krijgt zal er een wijziging moeten plaatsvinden in de splitsingsakte en -tekening. Voor een wijziging van de splitsingsakte gelden strenge regels. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier. De VvE kan –als de splitsingsakte toch wordt gewijzigd- besluiten om de aanvullende voorwaarden ook toe te voegen aan deze nieuwe akte. Een voorwaarde zou kunnen zijn dat voortaan een afwijkende verdeelsleutel geldt voor onderhoudskosten van het dak.

Voor het aanleggen van een dakterras heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente Amsterdam. U kunt deze vergunning zowel schriftelijk als digitaal aanvragen. Voor meer informatie klik hier. Deze vergunning is geen vrijbrief voor de aanleg van een dakterras. U heeft én de vergunning nodig én toestemming van de vergadering.

Artikel delen:

!WOON