Recht op professionele hulp bij renovatie

19 juni 2018

Een renovatie is voor veel huurders een ingrijpende gebeurtenis. Om tot een goed en gedragen plan te komen is betrokkenheid van bewoners van groot belang. De vertegenwoordiging van bewoners heeft recht op professionele ondersteuning. !WOON heeft veel ervaring op dit terrein.

Elke verandering in het renovatieplan volgt Betondorper Bert Brons nauwlettend. Als voorzitter van de bewonerscommissie brengt hij tweewekelijks een bezoek aan de modelwoningen die Eigen Haard als showmodel voor de buurtbewoners realiseert. Brons is vergroeid met Betondorp; hij woont er 43 jaar, was 32 jaar buurtondernemer en hij bemoeit zich raadslid én lid van de bewonerscommissie met de lokale en buurtpolitiek. “Eigen Haard wil isolatie, geluid en de buitenkant aanpakken. Wij als bewoners hadden in het begin weinig inspraak. Samen met !WOON hebben we toen een brief opgesteld om meer inspraak te krijgen”, vertelt hij. Met effect: er zijn al verschillende wijzigingen in de modelwoningen aangebracht die beter overeenkomen met de wensen van bewoners. Zo kunnen ze in de toekomst een wasmachine op de bovenverdieping aansluiten of opteren voor een extra toilet. De reacties in de buurt zijn gemengd. Brons: “Sommige mensen hebben nergens last van; zij vinden de renovatie onzin. Anderen zijn blij dat ze eindelijk betere isolatie krijgen.” Zelf moet hij de renovatie nog even aanzien. “Toen ik in mijn huidige woning kwam ben ik 5 maanden bezig geweest met het opknappen van de woning. Allemaal uit eigen zak betaald. Het is nu volledig naar mijn wensen; voor mij is de renovatie dus eigenlijk overbodig.” Ook maakt Brons zich zorgen om de vele ouderen in de buurt. “Zij hebben niet altijd familie of vrienden die hen kunnen helpen met verhuizen tussen wisselwoning en eigen woning. Voor deze mensen is zo’n renovatieproject veel gedoe. Eigen Haard zegt dat het goedkomt, maar ik moet het allemaal nog zien. Het is toch een behoorlijk ingrijpend traject waar we de komende vijf jaar wel zoet mee zijn.”

Verderop in de stad, in de van Ostadestraat, is Eigen Haard bezig met een ander renovatieproject. Hier wonen de mensen al in een wisselwoning en als alles volgens plan verloopt, kunnen ze eind dit jaar terugkeren in een volledig gerenoveerde woning. Deze renovatie had veel voeten in de aarde. Margriet Beentjes, enthousiaste buurtbewoner en lid van de bewonerscommissie, weet er alles van. “Aanvankelijk wilden ze alleen mijn pand renoveren. Het project werd echter breder getrokken; er worden nu drie panden opgeknapt. Beentjes: “Twee buurvrouwen wilden na de renovatie terugkeren, maar door een enorme huurverhoging werd dit onmogelijk voor ze gemaakt. We hebben direct hulp ingeroepen van !WOON. Medewerker Edwin de Jong was echt onze redding. We kwamen er met Eigen Haard niet uit en hebben de situatie voor laten komen bij een geschillencommissie. Die was er nog niet, dus die moest in het leven geroepen worden. De corporatie was geïrriteerd, het zou op deze manier te lang duren. Wij hebben onze poot stijf gehouden en we hebben gewonnen: de nieuwe huurprijs moet afgetopt worden.” De buurvrouwen kunnen nu gewoon weer in hun buurtje wonen. Deze winst is niet alleen winst voor dit renovatietraject: de aftopping geldt voor iedere Amsterdammer in een vergelijkbare situatie. Achteraf is ook Eigen Haard blij met de uitkomst. Er is nu duidelijkheid en dat maakt ook andere projecten sneller uitvoerbaar met meer draagvlak bij bewoners.

Beentjes: “We noemen de Jong onze pitbull; hij bijt zich vast, zonder hem hadden we het niet gered. Als we nu met een renovatieprobleem zitten dan zeggen we tegen elkaar: ‘we zetten even onze pitbull erop’.”.

Kijk hier voor meer informatie over renovatie.

Artikel delen:

!WOON