Bezuiniging Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van de baan

20 december 2010

Het voorstel van het College van B&W om het Meldpunt vanaf 1 januari 2012 niet meer te subsidiëren is wegens een door PvdA, Groen Links en SP ingediend amendement, welke een meerderheid haalde in de gemeenteraad van 16 december, ongedaan gemaakt.

Het college was van mening dat het werk van het Meldpunt ook simpelweg door de Wijksteunpunten kan worden uitgevoerd. Zowel het Meldpunt als collega’s van de Wijksteunpunten hadden recentelijk bij twee commissievergaderingen ingesproken over het belang van het Meldpunt. Dit zorgde er onder andere voor dat er een raadsmeerderheid ontstond die voor behoud van het Meldpunt was. In de raadsvergadering van 15 en 16 december jl, waar de begroting van de gemeente werd behandeld, kwam het amendement in stemming. Door de steun van de meerderheid in de raad is daarmee de voorgestelde bezuiniging van tafel.

Zodoende kunnen wij ook na 1 januari 2012 huurders blijven ondersteunen die ernstige last hebben van hun verhuurder of huisbaas.

Artikel delen:

!WOON