Nieuws

Bezuiniging Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van de baan

20 december 2010

Het voorstel van het College van B&W om het Meldpunt vanaf 1 januari 2012 niet meer te subsidiëren is wegens een door PvdA, Groen Links en SP ingediend amendement, welke een meerderheid haalde in de gemeenteraad van 16 december, ongedaan gemaakt. […]

> Lees verder

ASW en Eigenwijks bundelen expertise

19 december 2010

Netwerk Nieuw West – Partners in de buurt Het Amsterdam Steunpunt Wonen en Eigenwijks gaan gezamenlijk aan de slag in Nieuw-West. Om bewoners en partners in de buurten nog beter van dienst te kunnen zijn. Onder het motto: 1+1=3. Op dinsdag 31 augustus tekenden de besturen en directies van het Amsterdams Steunpunt Wonen en Stichting […]

> Lees verder

Huurders en kopers bundelen krachten

17 december 2010

Zo’n 60 huurders, woningeigenaren en andere actieve bewonersgroepen uit Nieuw-West waren het op 9 december vrij snel met elkaar eens: laten we de krachten bundelen, want daartoe is aanleiding genoeg! […]

> Lees verder

Dankbaar vrijwiligerswerk

15 december 2010

Bij het WSWonen Centrum werken 15 vrijwilligers. Hun functies varieren van spreekuurmedewerker tot lid van het bestuur. In de vrijwilligersspecial van de TOEDOE een interview met Li-Swan Tjen. Li-Swan is vrijwilliger bij het Woonspreekuur Jordaan en Gouden Reael. U kunt de vrijwilligersspecial met daarin het interview (pagina 2) hier downloaden. […]

> Lees verder

Tegenstellingen op expertmeeting

14 december 2010

Een zeer gemotiveerd gezelschap van politici, verhuurders en huurders boog zich op 8 december over de vraag: kunnen we de particuliere huursector in de binnenstad behouden of moeten we die maar langzaam vrijgeven? […]

> Lees verder

Nieuwsbrief WSWonen december 2010

09 december 2010

De nieuwsbrief van de Wijksteunpunten Wonen van december 2010 kunt u hier downloaden (pdf). Met hierin onder andere:de oprichting van de Huurdersvereniging Zuidoost, raadsmeerderheid voor behoud van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en het groene dakenproject bij het wijksteunpunt wonen in Oud-Zuid. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief of alle eerdere nieuwsbrieven […]

> Lees verder

!WOON