Tegenstellingen op expertmeeting

14 december 2010

Een zeer gemotiveerd gezelschap van politici, verhuurders en huurders boog zich op 8 december over de vraag: kunnen we de particuliere huursector in de binnenstad behouden of moeten we die maar langzaam vrijgeven?

De expertmeeting vond plaats in de ontmoetingsruimte van bewonersvereniging De Halve Wereld. Het onderwerp was de bereikbaarheid van de particuliere huursector in stadsdeel Centrum. Hoe kan dit deel van de woningvoorraad bereikbaar blijven voor een brede groep huurders? Bewoners, politiek, instellingen en bedrijven zijn het erover eens dat de binnenstad gemengd en ongedeeld moet blijven. In stadsdeel Centrum is maar liefst de helft van de totale huurwoningenvoorraad particulier. Dat is aanzienlijk.

Onder leiding van moderator Tryntsje Bakker, voorzitter stichting Wijksteunpunt Wonen Centrum, barstte de discussie los, waarbij de tegenstellingen in opvattingen zeer duidelijk naar voren kwamen.

Een integraal verslag van de expertmeeting kunt u hier downloaden (pdf). Alle deelnemers ontvingen een fact sheet (pdf) met belangrijke feiten en cijfers over de woningmarkt in Centrum.

De eerste inleider, mr ir Jan Bezemer, voorzitter van de afdeling West-Noord van de vereniging Vastgoed Belang, ging in op de vraag hoe ongewenst verhuurgedrag kan worden voorkomen en hoe belangrijk daarbij wederzijds begrip tussen verhuurders en huurders is. U kunt zijn inleiding hier downloaden (pdf).

Daarna sprak Bouwe Olij over het belang van de particuliere huursector en het belang van heldere, consistente regels. Zijn verhaal is verwerkt in het verslag.

Vervolgens werd een casus over huurprijsopdrijving toegelicht door Margriet Koomen, beleidsadviseur van Huurdersvereniging Amsterdam. Daarna volgde een casus over woningonttrekking, toegelicht door Guust Augustijn van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Beide casussen zijn te zien in deze powerpoint presentatie. De derde casus, toegelicht door Gert Jan Bakker van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag ging over ongewenst verhuurgedrag. Zijn voordracht kunt u hier downloaden.

In het slotdebat werden politieke tegenstellingen zichtbaar, maar er was ook consensus over de noodzaak de regels over bijvoorbeeld het samenvoegen van kleine particuliere huurwoningen nog eens kritisch tegen het licht te houden. De aanbevelingen gedaan tijdens het slotdebat van de expertmeeting kunt u hier downloaden (pdf).

Alle documenten van de expertmeeting zijn hieronder te downloaden.

Artikel delen:

!WOON