Huurders en kopers bundelen krachten

17 december 2010

Zo’n 60 huurders, woningeigenaren en andere actieve bewonersgroepen uit Nieuw-West waren het op 9 december vrij snel met elkaar eens: laten we de krachten bundelen, want daartoe is aanleiding genoeg!

Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer nodigde hen uit om met elkaar van gedachten te wisselen over bundeling van krachten. Er is voor bewoners namelijk nogal wat te doen in Nieuw-West, de belangen zijn groot en de gesprekspartners zijn machtig. Vertraging in de stedelijke vernieuwing, terugdraaien van sloopplannen, achterstallig onderhoud, talloze nieuw opgeleverde wooncomplexen met huur- en koopwoningen gemengd, zorgen om het voorzieningenniveau, nieuwe samenlevingsvormen, een gefuseerde stadsdeelorganisatie, een nieuw politiek bestuur en de opheffing van Far West als grootste speler in de stedelijke vernieuwing. Kortom: er ligt genoeg op het bordje van bewoners. Ieder voor zich is dan geen optie meer. De krachten bundelen is noodzakelijker dan ooit.

Onder begeleiding van het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West en de Huurdersvereniging Amsterdam formuleerden bewoners de gezamenlijk agenda van de toekomst. Welke onderwerpen willen we gezamenlijk oppakken en waarom? Wie zijn onze gesprekspartners? Hoe organiseren wij ons en wat hebben we daarvoor nodig? Op onder andere de volgende onderwerpen wordt een gezamenlijke aanpak als belangrijk en zinvol ervaren: * onderhoud woningen, welzijnsvoorzieningen en scholen, * onderhoud en toezicht openbare ruimte, * energiezuinig wonen, * samen leven en * invloed van bewoners op politieke besluitvorming.

Per onderwerp zijn verschillende gesprekspartners van belang. Maar bij alle onderwerpen gaven bewoners aan dat een sterk georganiseerde bewonersvertegenwoordiging op het niveau van Nieuw-West met professionele ondersteuning een voorwaarde is.

Het Amsterdams Steunpunt Wonen en Eigenwijks hebben toegezegd garant te staan voor professionele ondersteuning bij de vorming van een Bewonersplatform Nieuw-West en bij de uitvoering van de benodigde activiteiten. In januari gaan vijf bewoners die zich daartoe hebben aangemeld aan de slag met het opstellen van een bewonersmanifest. Het manifest heeft tot doel de gesprekspartners, zoals het stadsdeel, woningcorporaties en de politie, te doordringen van de noodzaak een aantal belangrijke onderwerpen in Nieuw-West samen met bewoners met daadkracht aan te pakken. In het voorjaar zullen alle gesprekspartners worden uitgenodigd om het bewonersmanifest in ontvangst te nemen en samen met het Bewonersplatform Nieuw-West de handschoen op te pakken.

 

Artikel delen:

!WOON