Huur- en inkomensgrenzen per 1 januari 2011

10 januari 2011

Verlaging inkomensgrens sociale huurwoningen naar € 33.614,-
Corporaties mogen sociale huurwoningen (netto huur tot € 652,52) vanaf 2011 vrijwel uitsluitend verhuren aan huishoudens met een inkomen beneden € 33.614,- (verzamelinkomen van het hele huishouden, kinderen niet meegerekend). Dit is het gevolg van regels die de Europese Commissie de corporaties heeft opgelegd.

Er zijn alleen uitzonderingen voor mensen die als gevolg van een calamiteit (ernstige verzakking, brand, waterschade) dakloos zijn geworden of in verband met stadsvernieuwing moeten verhuizen. De regeling geldt ook niet voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoelgeschikte woning.

Inkomensgrens voor urgentieverklaring ook omlaag
De inkomensgrens om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen volgt de grens voor sociale huurwoningen. Vanaf 1 december wordt dit al toegepast. Wie met een hoger inkomen vóór 1 december 2010 een urgentieverklaring heeft gekregen, houdt wel recht op bemiddeling.

Verhoging huurgrenzen voor particuliere huurwoningen en de huurtoeslaggrens
De overige huur- en inkomensgrenzen worden per 1 januari licht verhoogd (geïndexeerd).

  • Inkomensgrens voor woningen in particulier bezit met een rekenhuur (www.wzs.amsterdam.nl/­woonruimte_verhuren/­woning_melden/­rekenhuur) tot € 418,- (was € 414,-) : Het bruto jaarinkomen van het huishouden dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan € 38.150,00 (deze inkomensgrens geldt tot 1 januari 2012).
  • Grens Vergunningplicht: € 554,76 (rekenhuur (www.wzs.amsterdam.nl/­woonruimte_verhuren/­woning_melden/­rekenhuur), was € 548,18). Tot deze huurprijs is een huisvestingsvergunning verplicht.
  • Huurtoeslaggrens: netto huur tot € 652,52 (was € 647,53) Dit is tevens de maximale huur van sociale huurwoningen.

De situatie per 1-1-2011 kort samengevat:

  • Voor sociale huurwoningen tot € 652,52 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 33.614,-. Ook moet u aan de overige voorwaarden voldoen.
  • Voor particuliere huurwoningen tot € 418,- mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 38.150,- En voor alle particuliere huurwoningen tot € 554,76 heeft u een huisvestingsvergunning nodig en moet u aan een aantal verdere voorwaarden voldoen (www.wzs.amsterdam.nl/­woonruimte_zoeken/­wie_zich_niet_aan/­regels). De eigenaar is verplicht deze woningen te melden en de huisvestingsvergunning aan te vragen.

Bron: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Artikel delen:

!WOON