Nieuws

Voorlichting VvE beheer gemengde complexen

28 december 2011

Het WSWonen Centrum gaat bewoners van gemengde complexen (huur/koop) voorlichting geven. Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de deelraad Centrum met instemming van alle fracties een amendement aangenomen, dat door de VVD en GroenLinks was ingediend. Het WSWonen gaat in 2012 samen met deskundigen drie voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. […]

> Lees verder

Toolkit bewonerscommissie

20 december 2011

Wijksteunpunt Wonen Oost heeft een map ontwikkeld voor bewoners die een bewonerscommissie willen oprichten en al bestaande bewonerscommissies. Het doel van deze toolkit is u praktische handvatten bieden zodat u als volwaardig partner in overleg kan treden met de verhuurder om effectief uw bewonersbelangen te behartigen. Om het u  makkelijker te maken hebben wij al […]

> Lees verder

Slim zoeken naar een woning

20 december 2011

[…]

> Lees verder

Slim zoeken naar Woning

20 december 2011

Nieuw-West – Een sociale huurwoning zoeken is niet voor iedereen even gemakkelijk. Je moet de taal machtig zijn, een computer hebben, de weg weten op internet en geen kopzorgen hebben. Lukt het om deze of andere redenen niet, dan is het fijn dat er een speciaal spreekuur is waar ervaren en deskundige vrijwilligers woningzoekenden digitaal […]

> Lees verder

Dag van de bewonersorganisaties in Zuidoost

12 december 2011

UITNODIGING Netwerkbijeenkomst: Dag van de bewonersorganisaties Amsterdam Zuidoost “Hoe betrek je (meer) bewoners bij initiatieven tot energiebesparing” Met openingswoord van wethhouder Urwin Vyent. Datum: dinsdagavond 20 december 2011 Locatie: De Drecht, Niftrikhof 1, 1106 SB Amsterdam Zuidoost Informatief, zinvol maar ook buitengewoon gezellig wordt de Dag van de Bewonerscommissies (-organisaties) in Amsterdam Zuidoost. Terecht vinden […]

> Lees verder

Groen en wonen, wat kan ik doen?

07 december 2011

Een beter milieu begint bij jezelf. Rekening houden met het milieu kan op verschillende manieren. Je kan vaker op de fiets stappen, afval scheiden, minder groenten verpakt in plastic kopen,  etc. Door iets aan je woning of de manier waarop je woont te doen, kan je ook veel voor het milieu betekenen. In dit artikel […]

> Lees verder

Bewoners zijn de deskundigen van de buurt

30 november 2011

Meer dan zestig deelnemers trok 25 november de buurtconferentie Noord-Jordaan. Voornamelijk buurtbewoners, maar ook medewerkers van Ymere, Wijksteunpunt Wonen Centrum, Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, Osira en enkele stadsdeelpolitici. Gefocust werd op drie onderwerpen die de gemoederen in de buurt bezighouden: renovatie & terugkeerrecht, herinrichting & bewonerszelfbeheer in de openbare ruimte, en ouderenhuisvesting in de […]

> Lees verder

Buurtconferentie & excursies Noord-Jordaan

14 november 2011

Het Huis van de Buurt en het WSWonen organiseren vrijdagmiddag 25 november een bijzondere buurtconferentie met excursies in de Noord-Jordaan. Hoofdthema’s zijn wonen, leefbaarheid en bewonersparticipatie. Gefocust wordt op drie afgeleide onderwerpen: renovatie en terugkeerrecht, herinrichting en bewonerszelfbeheer in de openbare ruimte en ouderenhuisvesting in de woonservicebuurt. Actieve bewoners en betrokken professionals maken de ontwikkelingen […]

> Lees verder

Czaar Peterbuurt belicht

30 oktober 2011

Op een zonnige vrijdagmiddag eind september vond in de Czaar Peterbuurt een buurtconferentie plaats met als thema ‘Czaar Peterbuurt: buurt in verandering’. Ongeveer 35 mensen troffen elkaar in het nieuwe gebouw De Keyzer van zorginstelling Amsta. Aanwezig waren buurtbewoners, opbouwwerkers, bewonersondersteuners en raadsleden van het stadsdeel Centrum, waaronder het voltallige dagelijks bestuur. […]

> Lees verder

Verhoging huren mag doorgaan volgens voorzieningenrechter

24 oktober 2011

Sinds 1 oktober jl.  heeft minister Donner ingevoerd dat in een tiental regio’s in Nederland, de zogenaamde “schaarstegebieden” , de huren mogen worden verhoogd met maximaal 123 euro. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe contracten  en niet voor bestaande. Woningen in deze regio’s waaronder Amsterdam krijgen er in de puntenwaardering 15 of 25 punten bij […]

> Lees verder

!WOON