Buurtconferentie & excursies Noord-Jordaan

14 november 2011

Het Huis van de Buurt en het WSWonen organiseren vrijdagmiddag 25 november een bijzondere buurtconferentie met excursies in de Noord-Jordaan. Hoofdthema’s zijn wonen, leefbaarheid en bewonersparticipatie. Gefocust wordt op drie afgeleide onderwerpen: renovatie en terugkeerrecht, herinrichting en bewonerszelfbeheer in de openbare ruimte en ouderenhuisvesting in de woonservicebuurt. Actieve bewoners en betrokken professionals maken de ontwikkelingen in deze buurt op locatie zichtbaar en bespreekbaar.

De conferentie is voor actieve bewoners van de Noord-Jordaan, belangstellenden van elders, raadsleden en medewerkers van stadsdeel en gemeente, woningcorporaties, Huis van de Buurt, Wijksteunpunten Wonen en wijkcentra. Doel is oplossingen zoeken, kennis en ervaringen delen, elkaar inspireren en de resultaten van bewonersparticipatie zichtbaar maken.

De Noord-Jordaan
De Noord-Jordaan is een levendige, gevarieerde en beloopbare binnenstadsbuurt waar belangrijke ontwikkelingen spelen waarbij veel bewoners en ondernemers actief betrokken zijn, waar al het een en ander is bereikt, maar waar ook nog veel gaat, kan en moet gebeuren:

1. Renovatie & terugkeerrecht: Marnixkade/Marnixplantsoen, Haarlemmerpoort, Palmstraat
2. Herinrichting & bewonerszelfbeheer in de openbare ruimte: Marnixstraat, Palmgracht, Haarlemmerplein en Willemsstraat, Nieuwe Houttuinen
3.Ouderenhuisvesting in de Woonservicebuurt: Rietvinck, Wibo-woningen Marnixstraat en Haarlemmerplein, ouderenwoongroep ‘De Jordaan’ Marnixstraat

Excursies naar keuze
Na de ontvangst om 14.00uur in De Palm en een inleiding over de ontwikkelingen in de Noord-Jordaan, starten om 14.30uur de excursies naar keuze in kleine groepjes door de buurt. Onder leiding van actieve buurtbewoners en betrokken professionals, voeren de excursies over de Palmgracht die na inspraak nu heringericht wordt, langs bewonerszelfbeheer-projecten o.a. in de Nieuwe Houttuinen en naar de Palmstraat waar de bewonerscommissie met Ymere in de slag is voor het behoud van hun 40 woningen. De herprofilering van de Marnixstraat wordt bekeken alsook de maatregelen die de Willemsstraat mooier, groener en veiliger moeten maken en meer in overeenstemming met zijn monumentale karakter. Binnenkort verrijzen de bomen die de buurt heeft bepleit. Verder wordt een bezoek gebracht aan het renovatieproject ‘Eén Blok Stad’ aan de Marnixkade/Marnixplantsoen, waar na uitplaatsing van de bewoners nu casco-verbouw en –verkoop plaatsvindt en aan de seniorenwoongroep ‘De Jordaan’ aan de Marnixstraat die eerder dit jaar Ymere’s Betere Buurtprijs in de wacht sleepte. Bekeken wordt ook het Haarlemmerplein waar de nieuwbouw vergevorderd en de herinrichting in discussie is en waar Ymere met de bewoners van de Haarlemmerpoort in overleg is over renovatie en bestemmingswijziging. Tenslotte wordt een bezoek gebracht aan het in 2009 gerenoveerde woonzorgcentrum De Rietvinck. (Enkele bezoeken zijn op dit moment nog onder voorbehoud)

Bewoners geven ter plekke uitleg
Tijdens de excursies geven bewoners en professionals ter plekke uitleg. Daarop formuleren de conferentiegangers hun vragen en hun oordeel. Wat valt op en wat zijn de sterke en zwakke punten? Wat hebben bewoners bereikt en hoe? Waar lopen zij tegenaan? Wat kan/moet beter? Wat (kunnen) bewoners verwachten van het Huis van de Buurt, Wijksteunpunt Wonen, Wijkcentrum, stadsdeel, woningcorporaties en omgekeerd? Na terugkeer om 16.00uur in De Palm wordt hierover verder van gedachten gewisseld. De Buurtconferentie wordt afgerond met conclusies, aanbevelingen en een afsluitende borrel.

Aanmelden kan door een email te sturen naar centrum@wswonen.nl

Klik hier voor de foto’s van de buurt.

Artikel delen:

!WOON