Voorlichting VvE beheer gemengde complexen

28 december 2011

Het WSWonen Centrum gaat bewoners van gemengde complexen (huur/koop) voorlichting geven. Bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft de deelraad Centrum met instemming van alle fracties een amendement aangenomen, dat door de VVD en GroenLinks was ingediend. Het WSWonen gaat in 2012 samen met deskundigen drie voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.

Het amendement is opgesteld n.a.v. de raadsconferentie gemengde complexen die het WSWonen Centrum samen met de stadsdeelraad in september 2011 heeft georganiseerd.

Goede voorlichting is onontbeerlijk voor zowel huurders als (toekomstige) kopers. Zowel de corporaties als de lokale overheid heeft hier naar het oordeel van de deelraad een rol in. Helaas laat de samenwerking tussen huurders en kopers in Amsterdam in gemengde complexen nog veel te wensen over. Om problemen in de toekomst te voorkomen is samenwerking in gemengde complexen en het beheer van gemengde VVE’s is van groot belang.

Tijdens de raadsconferentie gaven diverse woningcorporaties aan hun verantwoordelijk voor een betere samenwerking op zich te nemen. Corporaties zullen de komende jaren meer woningen gaan afstoten, waardoor een goed beheer en samenwerking tussen huurders en kopers in gemengde complexen steeds belangrijker wordt. Het aantal gemengde complexen en eigenaar-bewoners zal immers toenemen. Sinds 1 juli 2011 kan de overheid o.g.v. het Burgerlijk Wetboek bij verwaarlozing van complexen of het niet ingrijpen bij problemen, maatregelen treffen (wijziging appartementsrecht BW 5:127a).

Naar verwachting zal in het voorjaar van 2012 de eerste voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen zich alvast opgeven door een email te sturen naar centrum@wswonen.nl.

 

Artikel delen:

!WOON