Bewoners zijn de deskundigen van de buurt

30 november 2011

Meer dan zestig deelnemers trok 25 november de buurtconferentie Noord-Jordaan. Voornamelijk buurtbewoners, maar ook medewerkers van Ymere, Wijksteunpunt Wonen Centrum, Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, Osira en enkele stadsdeelpolitici. Gefocust werd op drie onderwerpen die de gemoederen in de buurt bezighouden: renovatie & terugkeerrecht, herinrichting & bewonerszelfbeheer in de openbare ruimte, en ouderenhuisvesting in de woonservicebuurt.

Veel belangstelling voor Jordaanconferentie in jarige Palm
Na de ontvangst in De Palm houdt Leny van Vliet een inleiding over de ontwikkelingen in de buurt. Tot voor kort voorzitter van de Wijkraad Jordaan & Gouden Reael en lid van de klankbordgroep Haarlemmerplein woont zij al 40 jaar in de Haarlemmerbuurt: ‘Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is om als bewoners iets voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk zijn de bewoners de echte deskundigen van de buurt. Dus laat je niet afschrikken, steek de koppen bij elkaar en laat je horen! De bewijzen dat je samen veel kan bereiken, kunt u straks met eigen ogen zien’. Vervolgens trekt men in groepjes de buurt in, onder leiding van actieve bewoners en betrokken professionals.

Herinrichting in volle gang
Op de Palmgracht is de herinrichting in volle gang. Bewoners vertellen hoe de plannen 17 jaar (!) geleden ontstonden na het vertrek van de kermis. Daarna ontwikkelden de plannen zich achtereenvolgens in de bewonerscommissie, het stadsdeel, de klankbordgroep en uiteindelijk via de inspraakrondes waar de hele buurt aan meedeed, tot de plannen die nu uitgevoerd worden. Door de inbreng van de buurt zijn de plannen versoberd zodat de Palmgracht zijn bijzondere sfeer en karakter behoudt. In april kan het eindresultaat bewonderd worden.

Bewoners openen hun deuren
In de Palmstraat openen bewoners hun deuren en vertellen over hun strijd voor behoud van hun 40 woningen. ‘Ymere wil hier ouderenwoningen bouwen. Maar velen van ons zijn ook ouderen. Moeten wij plaats maken voor rijke bejaarden?’ De verontwaardiging over de wijze waarop Ymere de straat met het sloopplan overviel werd omgezet in handtekeningenacties, raamposters huis-aan-huis in de straat en grote stukken in de pers. Na inspraakacties kregen de bewoners via de SP ook steun van de deelraad. Ymere erkende zijn fout en deed een stap terug. Nu komt er eerst technisch onderzoek en daarna overleg met de bewoners. Tamar Stern van de bewonerscommissie: ‘Wij vormen een hechte gemeenschap, waar we trots op zijn. We zouden ook graag trots willen zijn op onze woningcorporatie. Wij zijn blij met de steun van de buurt, van het Wijksteunpunt Wonen en het Wijkcentrum, maar we zijn er nog lang niet. We zijn vrijwilligers en het kost ons enorm veel energie om gehoor te krijgen’.

Marnix- en Willemsstraat wachten op de bomen
In de Marnixstraat worden het fraaie Marnixplantsoen, de herprofilering en de vele nieuwe geveltuintjes bewonderd. Het wachten is alleen nog op de bomen die men heeft bepleit. Dit laatste geldt ook de Willemsstraat. Het Willemsstraatcomité dat twee jaar geleden een plan heeft gemaakt om de straat mooier, groener en veiliger te maken en meer in overeenstemming met zijn monumentale karakter, is teleurgesteld dat ze niets meer hoort van het stadsdeel. Ook aanwezige bewoners van de Bloemstraat zeggen deze ervaring te hebben, en dat terwijl het stadsdeel aanvankelijk zo enthousiast was over deze bewonersinitiatieven.

Vereende krachten
Dat bewonersacties ook wel eens snel resultaat hebben is zichtbaar in de Nieuwe Houttuinen, waar de bewoners met vereende krachten zelf hun verwaarloosde parkje opknapten. Verder wordt een bezoek gebracht aan het renovatieproject Eén Blok Stad aan de Marnixkade, waar na uitplaatsing van de bewoners nu cascoverbouw en –verkoop (prijzen tot 6 ton) plaatsvindt. Nu hangt er de foto-expositie ‘Ode aan Jordaanees wonen’ aan de gevels. ‘Je reinste geschiedvervalsing!’, zegt een bewoner van de Palmstraat: ‘Die mensen op die foto’s hebben daar niet gewoond. De bewoners zijn verdreven, zoals Ymere dat bij ons ook probeerde’.

Jordanezen & yuppen
Gastvrij wordt een groep conferentiegangers rondgeleid in de ouderenwoongroep ‘De Jordaan’ aan de Marnixstraat, een succesvol bewonersinitiatief van de Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan uit 1999. De bewoners wonen er met veel plezier, maar maken zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid in verband met de ‘Donnerpunten’. Annet Visser van de Osiragroep geeft een rondleiding in het fraai gerenoveerde woonzorgcentrum De Rietvinck, eveneens door buurtactie tot stand gekomen.

Na de excursies wordt verder van gedachten gewisseld in De Palm, een legendarisch gebouw waarvan de eerste paal precies 50 jaar geleden werd geslagen door Minister Marga Klompé. De discussies lopen hoog op als op het laatst de aloude tegenstelling tussen de Jordanezen en de yuppen opeens naar boven komt. Gespreksleidster Bernadette de Wit van het Wijksteunpunt Wonen is verbaasd: ‘Wat helpt het tegen om tegen de yuppen te keer te gaan? Bij al die zaken die we vanmiddag besproken en gezien hebben, kun je toch beter samenwerken?’ Veel tijd om hierop door te gaan is er niet want de kinderen van De Palm staan te trappelen om Sinterklaas te ontvangen.

De buurtconferentie werd georganiseerd door het Wijksteunpunt Wonen en het Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael.

Verslag: Eibert Draisma

Klik hier voor de foto’s

Artikel delen:

!WOON