Dag van de bewonersorganisaties in Zuidoost

12 december 2011

UITNODIGING Netwerkbijeenkomst:
Dag van de bewonersorganisaties Amsterdam Zuidoost

“Hoe betrek je (meer) bewoners bij initiatieven tot energiebesparing”
Met openingswoord van wethhouder Urwin Vyent.

Datum: dinsdagavond 20 december 2011
Locatie: De Drecht, Niftrikhof 1, 1106 SB Amsterdam Zuidoost

Informatief, zinvol maar ook buitengewoon gezellig wordt de Dag van de Bewonerscommissies (-organisaties) in Amsterdam Zuidoost. Terecht vinden de organisatoren: stichting Kompas, Huurdersvereniging Zuidoost en WSWonen Zuidoost. Centraal staat de vraag hoe de positie en de rol van bewonerscommissies te bestendigen in de huidige dynamische en complexe multiculturele samenleving.

Bewonerscommissies zorgen voor lokale verbindingen
Woningcorporaties zijn van oudsher gewend om in stenen te denken. Bouwen, beheren en verhuren dat was altijd het belangrijkste. Maar daar komt langzaam maar zeker verandering in. Corporaties zijn maatschappelijk ondernemers en stemmen hun beleid zoveel mogelijk af op de wensen in de lokale samenleving. Daarom is het van evident belang dat de bewonerscommissies hun van oudsher verworven rol en positie kan herveroveren c.q. bestendigen. Bewonerscommissies in een nieuw jasje – die continue boeiende dialoog ontspinnen met lokale actoren. Met o.a. zorgaanbieders, het ouderenwerk, het bedrijfsleven, de politie, het stadsdeel, HA, WSW’s, het jongerenwerk en – vanzelfsprekend – de bewoners, de huurders. Ook bewonerscommissies moeten dus die nieuwe omslag meer durven maken. Met dit initiatief laten we zien dat bewonerscommissies hun wortels en doelstellingen niet veronachtzamen. Dat ze nog steeds midden in de lokale samenleving staan. Dat ze hun maatschappelijke taak serieus nemen. Dat hun aandacht voor de actuele maatschappij nog steeds opgaat.

Opschakelen naar een hogere versnelling
Bewonerscommissies doen goed werk. Maar vaak wordt hun verweten dat ze te afwachtend zijn. Ze moeten meer durf tonen, meer naar buiten treden. Ze moeten ‘opschakelen naar een hogere maatschappelijke versnelling’ en zeker in Stadsdeel Zuidoost.

Ook niet onbelangrijk is dat bewonerscommissies zich inzetten voor minder leuke kwesties aan de orde te stellen: de minister Donner perikelen, sociale huur, hoge servicekosten, overlastklachten, etc.

Programma
18.30 – 19.00 Ontvangst met koffie en thee
19.00 – 19.15 Toelichting programma door dagvoorzitter John Sedney
(Bestuur Huurdersvereniging Amsterdam)
19.15 – 19.20 Openingswoord door: Bestuur HV Zuidoost en Urwin Vyent
(Stadsdeelwethouder o.a. Wijkaanpak, Openbare ruimte, Groen, WMO, Zorg, ..)

19.25 – 20.00 Presentatie “Hoe creëer je draagvlak voor energiebesparing in een wijk” door Henk Lalji
(adviseur van het Amsterdam Steunpunt Wonen)

20.00 – 21.00 Vragen en korte discussie
Conclusies en vervolg door de dagvoorzitter

21.00 – 22.30 Afsluiting en kerstborrel / Netwerken

Bereikbaarheid
De Drecht is bereikbaar via metro 50, 54 (Gein) of bus 45 en 47. Gratis parkeren.

Aanmelding en/of informatie
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 020-5797920 of via de vragenbalie.

 

Artikel delen:

!WOON