Maximale huur alle woningen ruim €120 omhoog?

26 april 2011

Half april kondigde de regering aan dat zij de maximale huurprijs van alle huurwoningen in Nederland per 1 juli met € 123 per maand wil verhogen. Dat wil zij doen door alle woningen 25 punten extra te geven. De Tweede Kamer gaat hier nog een debat over voeren. Hoe dat afloopt hangt sterk af van de reacties. Huurdersvereniging Amsterdam vraagt huurders te reageren naar de kamerleden. Dat kan eenvoudig via de website www.huurdersbedonnerd.nl

Directe gevolgen als deze maatregel doorgaat:

  • Verhuurders kunnen bij wisseling van huurder € 123 per maand meer vragen voor een woning.
  • In heel Nederland kunnen gewone huurwoningen van rond de 60m2  bij nieuwe verhuur boven de liberalisatiegrens vallen. Voor die woningen geldt dan geen enkele huurprijsbescherming meer.
  • Omdat bijna alle verhuurders in Amsterdam de maximale huurprijs vragen – ook woningcorporaties – verwacht de huurdersvereniging een sterke stijging van de huren. Op termijn verhuist iedereen wel een keer, dus het betekent een sterke stijging van de huren over de hele linie.
  • Verhuizen wordt een stuk minder aantrekkelijk.
  • De prikkel op verhelpen achterstallig onderhoud wordt een stuk minder en de stimulans voor verhuurders om iets te doen aan de energieprestatie vervalt grotendeels.
  •  Het aanbod van betaalbare woningen wordt een stuk kleiner.

De Huurdersvereniging vindt het een eenzijdige en schadelijke maatregel. Meer informatie leest u op bovengenoemde website. Als u deze kwestie belangrijk vindt kunt u via de site een bericht sturen aan de leden van de Tweede Kamer. De kamerleden hebben uiteindelijk het laatste woord.

Artikel delen:

!WOON