Bewoners renovatie complex 40 hebben gelijk gekregen van de rechter

05 mei 2011

VONNISSEN RECHTSZAKEN: 3 VAN DE 4 ZAKEN GEWONNEN! 

Eindelijk zijn er uitspraken van de 4 rechtszaken over de verhuis- en herinrichtings-kostenvergoeding vanwege de renovatie in het complex 40 van Stadgenoot in Overtoomse Veld Noord. Van de 4 zaken zijn er 3 gewonnen! In de 3 rechtszaken ging het om gezinnen, waar in de woning een (luxe) binnenpakket, d.w.z. vernieuwing keuken, wc, en douche,  is uitgevoerd en die gebruik hebben gemaakt van de gebruikerswoning. De verloren zaak ging om een gezin dat voor de renovatie is verhuisd naar een andere woning. Voor bewoners die in een andere situatie verkeren is geen zaak aangespannen. Dat zou alsnog kunnen gebeuren. 

Deze uitspraken betekenen dat Stadgenoot aan de bewoners de verhuis- en herinirichtinskostenvergoeding moet betalen van 5264,28 euro i.p.v. de 1400 euro die de bewoners hebben gekregen.

Waar gaat het om?
Het complex 40 van Stadgenoot in Overtoomse Veld Noord bestaat uit ruim 300 woningen. De renovatie is gestart in 2006 en is onlangs afgerond. Al vrij snel na het starten van de renovatie werd duidelijk dat de ingreep veel ingrijpender was dan vantevoren was voorzien.
Er zou een opknapbeurt komen van het complex en naar keuze en tegen een huurverhoging verbetering van keuken, wc en douche. Maar al in begin 2007 bleek dat in 70% van de woningen keuken, wc en douche zou moeten worden vervangen. In juni 2007 heeft Stadgenoot (en Far West) een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bewoners om dit mede te delen. Ook werd aangekondigd dat voor de aanpak van keuken, wc en douche 900 euro aan bewoners zou worden uitgekeerd. En dat dit alles tijdens bewoning zou moeten gebeuren. Vanaf begin af aan hebben bewoners aan Stadgenoot laten weten dat deze aanpak tijdens bewoning eigenlijk niet mogelijk was en dat een hogere vergoeding dan de 900 euro nodig was omdat bewoners behoorlijk wat kosten moesten maken na de ingreep.

Renovatie maakt woningen onleefbaar
In het najaar van 2007 kwamen de eerste bewoners naar het woonspreekuur van het Wijksteunpunt Wonen bij Eigenwijks. Tijdens de renovatie ging er van alles fout. Bewoners zaten regelmatig zonder water en de meest elementaire voorzieningen, er werd slordig gewerkt, verkeerde materialen werden gebruikt, afspraken werden niet nagekomen, geen of slechte informatie werd aan bewoners verstrekt over wat er in huis moest gebeuren enz.
En wel het allerbelangrijkste: wonen met een gezin met kinderen in een huis waar keuken, douche en wc wordt vervangen was niet te doen! Onleefbaar was de situatie.
Op een door het Wijksteunpuntwonen samen met de” klagende” bewoners georganiseerde bewonersbijeenkomst werden de klachten en vragen geïnventariseerd. Daarna volgde overleg met Stadgenoot en Far West.

Gebruikerswoningen
Het overleg leverde op dat ook Stadgenoot en Far West wel inzagen dat leven in een zo grondig aangepakte woning niet mogelijk was. Gebruikerswoningen werden beschikbaar gesteld, oftewel woningen waar bewoners gebruik van konden maken om tijdens de opknapbeurt overdag te koken, douchen enz. Later werd ook toegestaan dat bewoners er konden slapen. En nog later werden de woningen in feite wisselwoningen, want bewoners verhuisden voor de periode van 4 weken waarin keuken, douche en toilet werden vervangen naar de gebruikerswoning. Er werden ook contracten voor afgesloten.

Vergoeding te laag
Vanaf het begin hebben bewoners in het overleg naar voren gebracht dat het in feite om wisselwoningen ging, dat het voor bewoners noodzakelijk was om te verhuizen en dat zij om die reden gewoon recht hadden op de vergoeding van ruim 5200 euro. Stadgenoot en Far West hebben in het overleg steeds gezegd die vergoeding niet te willen uitkeren.
Daarom hebben de bewoners eind 2009 besloten het overleg stop te zetten, een Huurdersvereniging op te richten en naar de rechter te stappen om die vergoeding op te eisen.

Kort Geding
In het begin van 2010 hebben 4 bewoners en de Huurdersvereniging complex 40 een Kort Geding aangespannen tegen Stadgenoot.  De uitspraak van het Kort Geding luidde dat de zaak te ingewikkeld was om in Kort Geding af te doen en dat een zogenaamde bodemprocedure nodig was. Die procedure is vervolgens gestart, met behulp van een sociale advocaat en betaald uit het Emil Blaauw Fonds, een fonds waar huurders en huurdersorganisaties een beroep op kunnen doen voor bijzondere zaken. En deze zaak is bijzonder.

Bewoners in het gelijk gesteld
Van de 4 voorbeeldzaken die zijn aangespannen zijn er dus 3 gewonnen en 1 verloren. De advocaat gaat nu aan de slag om voor de overige bewoners ook zaken aan te spannen, want de meeste bewoners zaten indezelfde situatie als de 3 bewoners die hun zaak gewonnen hebben. Stadgenoot kan natuurlijk binnen 3 maanden in Hoger Beroep gaan en de zaken aanvechten. De tijd zal het leren. Maar de bewoners staan sterk: de rechter heeft ook geoordeeld dat wonen met een gezin met kinderen in een woning waar keuken, douche en wc wordt vervangen niet mogelijk is, dat verhuizen naar de gebruikerswoning noodzakelijk was en dat daarvoor de vergoeding van 5264,28 euro staat. 

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner
Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West

Artikel delen:

!WOON