Nieuwe eigenaar-bewonercursussen in Zuid

23 mei 2011 - Eigenaar-bewoners hebben met hun Vereniging van Eigenaren (VvE) te maken.  Rondom VvE’s is aparte wetgeving en soms is het handig hier wat extra informatie over op te pikken. Zeker als de VvE gedomineerd wordt door een onwillige meerderheidseigenaar of slapende is waardoor er niet iets geregeld wordt voor toekomstig onderhoud.  Het Wijksteunpunt Wonen in Zuid organiseert daarom met VvEGemak herhaald een basiscursus. De volgende gelegenheid is donderdagavond 16 juni in de Rijnstraat 115.

Geinteresseerde eigenaar-bewoners uit stadsdeel Zuid kunnen zich aanmelden via vvevoorlichting@wswonen.nl

De eerste VvE-cursus die in het kader van deze nieuwe,  structurele, taak van het Wijksteunpunt Wonen Zuid werd gegeven op 17 mei werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Egbert de Vries, bestuurder in stadsdeel Zuid. Hij gaf aan dat enkele politieke partijen het initiatief hadden genomen om geld vrij te maken voor het ondersteunen en informeren van Eigenaar-bewoners.

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid zal vanaf de zomer een vve-vragenbalie starten. Individuele vragen die u niet beantwoord heeft kunnen krijgen op de cursus kunt u te zijner tijd daar kwijt. Voorlopig kunt u uw vragen al stellen via vvevoorlichting@wswonen.nl

Artikel delen:

!WOON