Verontrustende resultaten onderzoek naar splitsen

14 juni 2011

Wijksteunpunt Wonen Oost (WSW Oost)  heeft afgelopen maanden een onderzoek laten uitvoeren over splitsen van panden in Oost. Hierbij is onderzocht tegen welke problemen huurders aanlopen die in splitsingspanden  wonen en hoe WSW Oost haar ondersteunende dienstverlening uitvoert. Uit het onderzoek blijkt dat huurders in het splitsingsproces last hebben van overlast bij werkzaamheden, slechte renovatie en lekkages, intimidatie en agressie.

Als een pand gesplitst wordt, krijgen alle etages een eigen huisnummer en kadasterregistratie. Dit maakt het mogelijk voor eigenaren om elke etage afzonderlijk te verkopen, waar een eigenaar aanzienlijk veel geld mee kan verdienen. Een etage kan pas verkocht worden als de huurder is verhuisd. Het onderzoek is uitgevoerd omdat WSW Oost uit het contact met huurders signalen opving  dat het splitsen in  Oost alles behalve vlekkeloos verloopt. Om deze reden hebben twee studenten van Sociaal Juridische Dienstverlening van de HvA dit onderzoek als afstudeerproject uitgevoerd.

Hieronder puntsgewijs een aantal resultaten over het splitsproces:
– Alle respondenten geven aan overlast te ervaren van de werkzaamheden.
– De wettelijke uitvoertermijn van 52 weken wordt een op de drie keer overschreden.
– De helft van de huurders geeft aan last te hebben van intimidatie. Hierin wordt aangegeven dat het gaat om; pesterijen, het bewust creëren van overlast, mondelinge intimidatie, agressie en bedreiging.

Uit het onderzoek blijkt dat huurders een positief beeld hebben van de dienstverlening van WSW Oost:
– De helft van respondenten geeft aan gebruik te maken van juridische, inhoudelijke en praktische ondersteuning van Wijksteunpunt Wonen Oost tijdens of na het splitsen.
– 90% van huurders geeft de kwalificatie tevreden tot zeer tevreden.
– Het gemiddelde rapport cijfer is een 8,4.

“WSW Oost is blij met de goede beoordeling, maar vindt de uitkomsten over het onderzoek naar de problemen waar huurders tegen aanlopen ronduit verontrustend. Sommige huurders geven zelfs aan last te hebben van psychische en/of emotionele klachten”, aldus Jeroen Koster, coördinator van WSW Oost.

Download: Onderzoeksverslag Splitsing Amsterdam-Oost

Artikel delen:

!WOON