Donderdag 21 juli 2011 – Werkconferentie “Huisuitzetting Hoeft Niet”

18 juli 2011

Bewoners en bewonersorganisaties in Zuidoost vrezen een explosieve toename van huisuitzettingen door huurachterstand.

Wijksteunpunt Wonen Zuidoost, Stichting Kompas Migrantennetwerk voor Stedelijke Volkshuisvesting, Huurdersvereniging Zuidoost en actieve bewoners in Holendrecht maken zich in toenemende mate bezorgd over de effecten van de economische crisis en overheidsmaatregelen op de inkomenspositie van minima-huishoudens en lagere midden-inkomens-gezinnen in Amsterdam Zuidoost. Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen voor de werkconferentie “Huisuitzetting Hoeft Niet” op donderdag 21 juli 2011 te Amsterdam Zuidoost.

Na een besloten ochtendprogramma met professionals (hulpdiensten, wijkpolitie, bewonersorganisaties, woningcorporaties) begint het middagprogramma. U bent van harte welkom op 21 juli vanaf 13:30 in het Activiteitencentrum Holendrecht, Holendrechtplein 37.

13.30    Inloop publiek (registratie / koffie & thee)
14.00    Welkomstwoord
14.05    Officiële opening
14.10    Inleiding
14.25    Film: Huisuitzetting – Een Menselijk Drama
14.35    Presentatie Vroeg erop af – Zuidoost
14.45    Korte pauze (thee/koffie/fris)
15.00    Introductie paneldiscussie
15.15    Start paneldiscussie
16.45    Afsluiting / dankwoord en aansluitend borrel
17.30    Einde

Aan de werkconferentie werken o.a. de volgende organisaties mee: Stichting Kompas, Bewonersgroep Holendrecht, Huurdersvereniging Zuidoost, Wijksteunpunt Wonen Zuidoost, Vroeg Erop af, Madi Zuidoost, Leger des Heils, Woningstichting Rochdale, Woningcorporatie De Alliantie, Woningcorporatie Eigen Haard en Beterburen.

Artikel delen:

!WOON