Meld leegstand in Amsterdam Centrum

07 juli 2011

Sinds kort kan leegstand in de Amsterdamse binnenstad gemeld worden via de website van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Het WSWonen is in opdracht van de stadsdeelraad Centrum gestart met een onderzoek naar de leegstand. Om leegstand te inventariseren worden diverse methoden toegepast, maar de signalering door de burger zelf is ook van groot belang.

Leegstaande panden en etages zijn een doorn in het oog van de (potentiële) bewoners en gebruikers. Denk hierbij aan de leegstand boven winkels/bedrijven, (deels) leegstaande kantoren of in sommige gevallen zelfs compleet vergeten en verkrotte woningen en gebouwen. Het WSWonen heeft een website gemaakt waarop leegstand gemeld kan worden zodat deze beter in kaart kan worden gebracht.

Leegstandsbeheer / anti-kraak ook leegstand
Ook gebouwen die (deels) gevuld zijn met leegstandsbeheer – in de volksmond ook wel anti-kraak genoemd – kunnen gemeld worden als leegstand. Leegstandsaanpak beoogt permanent gebruik als einddoel, waarbij de normale huurwetgeving van toepassing is. Er zijn gebouwen bekend die soms velen jaren in gebruik zijn door anti-kraak. Door deze te melden kan worden onderzocht waarom de gebouwen leegstaan en onttrokken zijn aan regulier gebruik.

Meld leegstand
Wij roepen bewoners en gebruikers op om de komende maanden via onderstaande website leegstand te melden (eventueel anoniem). Het onderzoeksteam zal de leegstand nauwkeurig bestuderen. “Het is voor het eerst dat bewoners van het stadsdeel Centrum een garantie hebben dat de leegstand die zij melden ook daadwerkelijk onderzocht gaat worden. Wij roepen iedereen op hier gebruik van te maken”, aldus de onderzoeker van het Wijksteunpunt Wonen.

De uitkomsten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden aan het stadsdeel Centrum. Naast de leegstandsinventarisatie zullen er concrete voorstellen gedaan worden hoe leegstand aan te pakken en er een zinvolle invulling aan te geven. Het stadsdeel kan de resultaten van het onderzoek gebruiken om haar leegstandsbeleid aan te scherpen. In oktober wordt het onderzoek afgerond en gepresenteerd.

Website: www.wswonen.nl/centrum/leegstand

Email:      leegstandcentrum@wswonen.nl

 

Artikel delen:

!WOON