Ymere wil van bewoners Haarlemmerpoort af

08 juli 2011

Op de informatieavond van 7 juli deelde Ymere aan de huurders van de Haarlemmer-poort mee dat ze weg moesten vanwege achterstallig onderhoud. Alleen een ingrijpende, dure restauratie en veranderen van het woongebouw in een hotel of bedrijf kan de poort redden. De bewoners hebben een tegenovergestelde visie.

De bewoners van de Haarlemmerpoort zijn lang door Ymere aan het lijntje gehouden. Dat gaf Ymere eerlijk toe op de informatieavond. Maar vanaf nu zou het beter gaan en gaat Ymere de bewoners als “volwaardige gesprekspartner” benaderen. De eerste stap is het indienen van een participatieplan door de bewonerscommissie. In september maken Ymere en de bewonerscommissie samen de planning en bepalen ze in elke fase tot welk niveau de bewoners kunnen meepraten en meedenken. Maar de dag erna verstuurde Ymere een persbericht waarin weinig meer van deze afspraken is terug te vinden. Snel daarna verstuurde de bewonerscommissie een eigen persbericht.

De Haarlemmerpoort, een voormalig kraakpand, is eigendom van de gemeente Amsterdam. Ymere, het voormalige gemeentelijk woningbedrijf, is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Al vijftien jaar vragen de huurders tevergeefs om het aanpakken van het achterstallig onderhoud aan dit Rijksmonument uit 1840. Steeds verwees Ymere naar de overheid.

Nu de toestand van de poort langzaam slechter wordt, grijpt Ymere die aan om de bewoners eruit te krijgen. Maar het laatste woord hierover is nog niet gesproken. De bewoners krijgen alle tot nu tot verschenen onderzoeken naar de staat van het gebouw die Ymere als onderbouwing van de huidige ingrijpende restauratieplannen ziet. Ondersteund door een eigen bouwkundige zullen de bewoners hierop reageren en zelf ook met een plan komen. Dat plan zal naast dat van Ymere getoetst en besproken worden.

Eerder haalde Ymere al bakzeil toen de corporatie stelde dat de fundering van de Haarlemmerpoort zó slecht was dat het gebouw dreigde in te storten en dat daarom alle bewoners moesten verhuizen zonder terugkeergarantie. Nadat de bewoners met veel moeite de funderingsonderzoeken hadden weten te bemachtigen, trokken zij een bouwkundig bureau aan. Hun conclusie was dat de fundering nauwelijks is aangetast en nog vijfentwintig jaar mee kan. Funderingsherstel zou kapitaalvernietiging zijn en Ymere werd noodzaakt een ander plan te maken.

Ymere betwijfelt of rendabel doorgaan met verhuren van woningen nog wel mogelijk is. De bewoners zien daarentegen nog voldoende mogelijkheden. De argumenten van Ymere zijn volgens de bewoners niet sterk. Zo is op dit moment is al duidelijk dat een GGD-rapport dat Ymere aanvoert om te onderbouwen dat de woningen een ongezond binnenklimaat zouden hebben, in feite over slechts één woning gaat. Deze woning heeft problemen die niet gelden voor de andere woningen. Uit een woonwensenonderzoek blijkt dat alle bewoners, waarvan velen er al erg lang wonen, graag in de Haarlemmerpoort willen blijven wonen en zij willen zich hiervoor inzetten.

Nu de lucht is geklaard, kan het planproces van start. De komende tijd zal blijken welk plan het beste is en de meeste politieke en maatschappelijke steun krijgt. De bewonerscommissie is ervan overtuigd dat het bedrag dat Ymere noemt voor renovatie, zes miljoen euro, waarvan het grootste deel onrendabel, veel lager kan, uitgaande van een alternatief onderhouds- of renovatieplan. De Haarlemmerpoort mag niet verloren gaan voor de Amsterdammers.

Lees ook de tweets op de Twitterpagina van de Haarlemmerpoort.

Voor het artikel in het Parool van 8/7/2011 klik hier.

 

 

Artikel delen:

!WOON