Direct Wonen mag in Amsterdam niet meer bemiddelen

29 september 2011

Bemiddelingsbureau Direct Wonen mag voorlopig niet meer bemiddelen in huurwoningen in de gemeente Amsterdam. De Raad van State heeft de gemeente woensdag 21 september2011 in het gelijk gesteld.

De dienst Wonen, Zorg en Samenleven trok in 2009 de vergunning om te mogen bemiddelen in. Uit controles en klachten van huurders en verhuurders was gebleken dat Direct Wonen bij herhaling de verplichtingen die gelden voor vergunninghouders niet naleefde. Zo bleken woningen zonder toestemming van de eigenaren te worden bemiddeld, werden woningen bemiddeld voor een huurprijs boven de maximaal redelijke grens en werd onvoldoende gecontroleerd of voor een woning een huisvestingsvergunning noodzakelijk was.

Vergunning om te mogen bemiddelen verplicht

Direct Wonen is een grote woningbemiddelaar die sinds 1996 een vergunning had om kamers en woningen te mogen bemiddelen op grond van de Verordening op de Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus. De verordening heeft tot doel woningzoekenden en – eigenaren te beschermen tegen misstanden bij de bemiddeling van woningen. Bureaus die bemiddelen in huurwoningen en kamers in Amsterdam hebben een vergunning van de gemeente nodig en moeten zich aan een aantal regels houden. De dienst Wonen, Zorg en Samenleven verstrekt deze vergunningen. De vergunning wordt ingetrokken als een bureau zich niet aan de regels houdt of aangeeft niet langer te bemiddelen.

Bemiddelaars moeten altijd vooraf schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van de woning om de woning te mogen bemiddelen. Ook moeten zij duidelijke informatie verschaffen over bijkomende kosten bij de bemiddeling van een woning.
Het is verder niet toegestaan om te bemiddelen als de gevraagde (kale) huur hoger is dan de maximaal redelijke huur volgens de puntentelling. Ook moeten bemiddelaars vooraf bij de gemeente informeren of voor een woning een huisvestingsvergunning nodig is.

Dwangsom

Direct Wonen mag op dit moment niet meer bemiddelen in huurwoningen in de gemeente Amsterdam.
Als Direct Wonen het bemiddelen niet staakt, kan de gemeente een dwangsom opleggen van 4.000 euro per overtreding tot een maximum van 40.000 euro. Het is de tweede keer dit jaar dat de gemeente Amsterdam in een zaak tegen een woningbemiddelaar door de Raad van State in het gelijk is gesteld. In deze zaak bemiddelde een bureau zonder toestemming van de eigenaar en werden woningen tegen te hoge huurprijzen verhuurd.

 Bron: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Artikel delen:

!WOON