Een bewonerscommissie bereikt meer!

28 september 2011

Zijn er in uw complex problemen met het beheer (deuren die niet sluiten, vuilniszakken in de gangen, geluidsoverlast etc.), zijn er ernstige gebreken of is er misschien een splitsingsvergunning aangevraagd? Zijn er grootscheepse plannen voor sloop of renovatie van het complex? Of heeft uw wooncomplex enkel glas en een verouderde Cv-ketel en zou u graag willen dat er wat aan energiebesparende maatregelen wordt gedaan? In je eentje de discussie hierover met de verhuurder aangaan is vaak lastig en tijdrovend. Bovendien spelen vaak voor alle bewoners dezelfde problemen. Samen bereik je dus meer dan alleen!

Om huurders de kans te geven meer op gelijke voet met de verhuurder in contact te treden is in 2009   de nieuwe ‘Overlegwet’ ingegaan. Hierin staat dat voor elk complex van meer dan 25 woningen van dezelfde eigenaar  een bewonerscommissie namens de overige bewoners het woord mag voeren over zaken die de huurders direct aangaan (uiteraard na toestemming van de meerderheid van de bewoners namens hun op te treden). Hierbij heeft de bewonerscommissie het recht op informatie van de verhuurder en adviesrecht. In de praktijk zijn zo al veel problemen opgelost.  

Lijkt het u ook wel wat om namens uw medebewoners met uw verhuurder te overleggen over voor uw complex belangrijke zaken en bent u bereid hier een paar uurtjes per maand aan te besteden? En kunt u in uw complex tenminste twee bewoners vinden die er net zo over denken? Dan helpen wij u graag bij het opzetten van een commissie. Voor vragen hierover of behoefte aan specifiek advies of ondersteuning kunt u zich wenden tot het Wijksteunpunt Wonen.

Artikel delen:

!WOON