Gemengd complex, gedeeld belang

24 september 2011

Op de goedbezochte deelraadsconferentie over samenwerking tussen huurders en eigenaar-bewoners in gemengde complexen wisselden leden van de stadsdeelraad Centrum op 22/9 van gedachten met bewoners en beheerders van gemengde complexen. Goed onderhoud is een gedeeld belang. Dit staat of valt met bewonersparticipatie. Ligt hier een taak voor het stadsdeel en het WSWonen?

De raadsconferentie wordt geopend door Yellie Alkema, voorzitter van de stadsdeelraad Centrum. Gemengde complexen zijn een betrekkelijk nieuw verschijnsel in dit stadsdeel, maar het gemengde wonen neemt toe naarmate woningcorporaties meer woningen verkopen. Door een wijziging in het BBSH wordt verkoop van sociale huurwoningen nog gemakkelijker. De overheid streeft naar goed onderhouden wijken. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud verschuift richting de bewoners als de woningcorporatie niet meer de meerderheid heeft in de vereniging van eigenaars (VvE). Daarom is het belangrijk dat de bewoners, zowel de eigenaars als de huurders, goed voorgelicht zijn over het naar behoren functioneren van de VvE. Yellie Alkema benadrukt dat stadsdeel Centrum niet afwacht tot er problemen zijn, maar proactief te werk gaat. Vandaar deze raadsconferentie.

Er zijn drie sprekers: Suzanne Schuitemaker van de Nederlandse Woonbond, Mark Bal van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron en Wim van der Graaf, manager gebiedsbeheer van Stadgenoot.

De presentatie van Suzanne Schuitemaker kunt u hier downloaden. De Woonbond heeft drie modellen ontwikkeld voor zeggenschap van huurders in de VvE.

Woonbron loopt voor op Amsterdamse woningcorporaties en mandateert in alle VvE’s het stemrecht aan de huurders. De presentatie van Marc Bal van Woonbron staat hier.

Wim van der Graaf schetst het complexe veranderingsproces van Stadgenoot naar aanleiding van de verkoop van huurwoningen. Zijn presentatie staat hier.

Een uitgebreid verslag van de plenaire discussie tussen leden van de stadsdeelraad, bewoners en VvE-beheerders kunt u hier downloaden. De documentatiemap over gemengde VvE’s staat hier. Foto’s van de raadsconferentie kunt u hier bekijken.

Voor meer informatie over huurdersparticipatie, ook in gemengde complexen, kunt u de pagina Gereedschapskist raadplegen of contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen Centrum, zie de pagina Contact.

 

Naschrift
Als het aan minister Donner ligt, krijgen huurders van corporatiewoningen het wettelijk recht om hun sociale huurwoning te kopen. Zie over het kooprecht ook dit artikel in het nieuwe nummer van Nul20. Kritiek op het kooprecht heeft emeritus hoogleraar Hugo Priemus. Voorstanders komen hier hier aan het woord.

 

Artikel delen:

!WOON