Onterechte huurverhogingen ingetrokken

05 oktober 2011

De regels voor de huurverhoging in juli waren dit jaar erg lang onduidelijk. Pas op het allerlaatste moment heeft het kabinet een besluit genomen over invoering van energielabels in de huurprijzen. Hierdoor hebben veel huurders een verkeerde huurverhoging gekregen dit jaar. Mede dankzij de vasthoudendheid van een huurster in de Hoofddorpleinbuurt, trekt woningcorporatie De Key nu alle onterechte huurverhogingen in.

In een nieuwe wijze waarop het woningwaarderingsstelsel is ingericht worden verhuurders beloond die investeren in het isoleren en energiezuinig maken van woningen. Als door deze verbetering het energielabel van de woning verbetert is de maximaal te vragen huur voor nieuwe huurders meestal hoger. Blijkt de woning echter een slecht label te hebben, dan kon de maximale huur wel eens lager uitvallen dan wat er betaald wordt door de zittende huurder. In dat geval mocht er afgelopen juli 2011 geen huurverhoging gevraagd worden.

De meeste verhuurders hebben een huurverhoging op het oude stelsel gevraagd. Dit is in veel gevallen onterecht. Zo ook in het geval van een mevrouw in de Hoofddorppleinbuurt.

Zij stapte naar het Wijksteunpunt Wonen Zuid en kaartte dit aan. Haar verhuurder wilde in eerste instantie niet geloven dat aan haar geen huurverhoging gevraagd kon worden. De wijziging van het woningwaarderingstelsel was nog niet goed doorgedrongen. Huurder volhardde in haar bezwaar en de zaak werd ook aan de koepelorganisatie van de huurders, Arcade, voorgelegd.

De Key is bij ons weten de eerste verhuurder die nu aankondigt de onterecht gevraagde huurverhogingen terug te zullen draaien.

Op http://www.ep-online.nl/ kunt u zien of uw woning een energielabel heeft. Wilt u weten wat de maximaal redelijke huur is van uw huurwoning?  Neemt u dan contact op met ons voor een opmeting.

Artikel delen:

!WOON