Open brief aan Vereniging Verhuurmakelaars + reactie

08 april 2013 - Update 3 mei 2013: reactie Vereniging Verhuurmakelaar toegevoegd (zie onder)

OPEN BRIEF

8 april 2013

Aan: Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam

Beste Joost, geachte heer Van Lingen,

In december vorig jaar hebben we elkaar alhier op kantoor gesproken over of het juist is dat woningbemiddelaars zowel aan de verhuurder als aan de huurder courtage vragen. Je was met mij van mening dat een makelaar geen dubbele courtage mag vragen, bij de MvA zou het zelfs tot royement kunnen leiden.

Ik zie op http://www.vvamsterdam.org/het-bestuur/ dat je nog voorzitter bent van de vereniging van bemiddelaars. Ik die hoedanigheid schrijf ik je nu ook weer aan.

Er is opnieuw een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Een woningbemiddelaar had op Pararius namens de eigenaar een woning te huur gezet en deze werd uiteindelijk verhuurd. Huurder moest daarvoor de woningbemiddelaar een commissie van één maand huur betalen. De huurder stelde zich op standpunt dat hij woning zélf had gevonden en eiste de courtage terug. De Rechtbank volgde de huurder.

De samenvatting op rechtspraak.nl: “Huurder reageert op advertentie op website voor specifieke woning. Feitelijk gezien heeft de verhuurder de woning aangeboden op de website en daarmee de makelaar opdracht tot bemiddeling gegeven. Het door de makelaar bij de huurder in rekening brengen van bemiddelingskosten levert strijd met art. 7:417 lid 4 BW op en daardoor tevens een nietig beding op grond van art. 7:264 lid 2 BW.”

Het systeem van het vragen van dubbele courtage wordt ook door meerdere van uw leden gehanteerd, waaronder het bedrijf Perfect Housing van uw secretaris de heer Tromp. Ik verzoek uw vereniging vriendelijk een richtlijn uit te vaardigen waarin duidelijk wordt gemeld dat het vragen van dubbele courtage cq commissie niet is toegestaan.

Amsterdam heeft een nieuwe Verordening op de Woning en Kamerbemiddelingsbureaus die per 1 mei in werking zal treden, in deze nieuwe verordening is nu ook opgenomen dat een dubbele courtage niet mag. Zie artikel 4, lid 6: “Indien de bemiddelaar voor zowel woningaanbieder als woningzoekende optreedt is het verboden aan beiden bemiddelingskosten in rekening brengen.” http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=165868/09012f97812e4237.pdf

Het zou uw vereniging sieren als zij deze signalen uit de maatschappij oppikt en u uw leden zou oproepen om vanaf heden te stoppen met het vragen van dubbele courtage.

Wij zullen onze klanten wijzen op deze uitspraak van de Amsterdamse Rechtbank en indien zij commissie hebben moeten betalen hen doorverwijzen naar de advocatuur om de onterecht betaalde commissiegelden terug te vorderen.

 

Ik kijk uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Gert Jan Bakker

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

NZ Voorburgwal 32, 1012 RZ AMSTERDAM

020-5230199

——-

Op 3 mei 2013 antwoordde de heer Van Lingen, voorzitter van de Vereniging Verhuurmakelaars het volgende: Reactie Dubbele courtage definitief

 

De voorzitter van de vereniging is ook van mening dat een bemiddelaar géén dubbele courtage mag vragen. Een woningbemiddelaar kan ook maar voor één partij werken; niet voor zowel verhuurder én huurder.

Wij zien de verhuurder als de enige opdrachtgever en rechtstreekse klant van het bemiddelingsbureau. Het is immers de verhuurder die een lege woning heeft en aan de verhuurmakelaar vraagt om een huurder te zoeken. Op dat moment wordt de opdrachtbevestiging aan de verhuurmakelaar gegeven. Indien een woningzoekende dan reageert op de advertentie waarin die woning te huur wordt aangeboden, is het niet redelijk om de huurder ook nog een maand commissie te vragen.

Als ik een fiets wil voor € 500 wil kopen op Marktplaats, ga ik echt niet ook nog eens € 500 betalen voor het simpele feit dát ik die fiets ga kopen. En zo is het ook bij huur: als je besluit om de woning, die gewoon op internet wordt aangeboden, te gaan huren ga je toch ook niet nog een hele maand extra betalen voor het simpele feit dát je de woning gaat huren? Als een makelaar een woning te koop zet op Funda betaalt de verkopende partij daarvoor, de koper betaalt natuurlijk niet voor het feit dat hij de woning op Funda zag en tot aankoop overging. Idem bij verhuur en huur.

We zijn blij met het standpunt van de (voorzitter van de) Vereniging Verhuurmakelaars dat hij dubbele courtage afwijst. Bovengenoemde levert voor ons de conclusie op dat de vérhuurder de eventuele commissie zal moeten voldoen, en dat de rekening dus niet bij de huurder wordt neergelegd.

 

 

 

Artikel delen:

!WOON