VvE maakt einde aan illegaal hotel

26 augustus 2013

Zeer recentelijk stelde de kantonrechter VvE Hollandia van het complex VOC Cour aan de Westerdoksdijk in het gelijk in een verzoekschriftprocedure. De VvE had aan één van de eigenaars een boete van €980 opgelegd, omdat deze zijn woning aan toeristen verhuurde. Geheel terecht oordeelde de kantonrechter.

In de splitsingsakte van de VvE is een bepaling opgenomen dat iedere eigenaar en gebruiker het recht heeft op uitsluitend gebruik van zijn privé gedeelte, mits hij aan de andere eigenaars en gebruikers geen onredelijke hinder toebrengt. Voorts is bepaald dat het niet is toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf.

De betreffende appartementsrechthouder had geen boodschap aan dit verbod en verhuurde zijn woning in het weekend aan toeristen. Een aantal leden van de VvE ondervonden daar ernstige overlast van. De vergadering van eigenaars verleenden een mandaat aan het bestuur van de VvE om in rechte op te treden tegen deze ongewenste wijze van korte verhuur. De betreffende eigenaar kreeg een boete opgelegd van €980, maar vocht deze boete vervolgens aan bij de kantonrechter. De rechter stelde de VvE echter in het gelijk en handhaafde de boete volledig.

U kunt de beschikking van de kantonrechter hier downloaden.

 

Eerder verschenen artikel op deze website

VvE mag shortstay verhuur verbieden (2 april 2013)

 

Artikel delen:

!WOON