Huurders Stadgenoot tot HR-ketel verplicht

23 januari 2014

Stadgenoot mag van de kantonrechter negen huurders verplichten mee te werken aan plaatsing van een HR-ketel ter vervanging van kachel en geiser. De huurders gaan € 20 per maand meer betalen voor een HR-ketel met één radiator. Volgens de rechter is het een redelijk voorstel. Het vonnis in kort geding is om verschillende redenen opmerkelijk.

  • De huurders bepleitten dat de vervanging niet nodig is. Stadgenoot stelt dat de geisers en kachels gevaar voor koolmonoxidevergiftiging opleveren. Dat neemt de rechter gewoon over zonder daar echt op in te gaan.
  • Bovendien stellen de huurders dat het hier een renovatie betreft waarbij 70% van de bewoners mee in moet stemmen of dat de verhuurder op andere manier moet aantonen dat het een redelijke voorstel is. Stadgenoot vindt dat er geen sprake is van renovatie maar van “dringende werkzaamheden”. De rechter is het weliswaar met de huurders eens dat er sprake is van een renovatie maar oordeelt dat het niet nodig is dat Stadgenoot een redelijk voorstel moet doen waar 70% van de huurders mee instemt. Nu Stadgenoot zegt de veiligheid van de huurders na te streven, acht de rechter de redelijkheid van het voorstel bewezen.
  • De rechter vindt het verder niet van belang dat huurders een voorkeur voor een gaskachel hebben of bezwaren hebben tegen een centrale verwarming. Dat huurders geen financiële mogelijkheden hebben om de huurverhoging te betalen vindt de rechter onvoldoende bewezen. Ook de hoge leeftijd van enkele huurders, ruimtegebrek om een ketel in de woning te plaatsen of de vrees voor schade aan de spullen van de huurders vindt de rechter geen reden om de werkzaamheden tegen te houden.
  • Tenslotte moet er bij een kort geding een spoedeisend belang zijn. De rechter vindt dat er vanwege de veiligheidsaspecten een spoedeisend belang is. Daarbij speelt bovendien ook mee dat een aanpak per blok goedkoper is dan een aanpak per woning.

De huurders moeten meewerken op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, maximaal € 5000. De huurders en hun en advocaten beraden zich op hoger beroep.

De gedagvaarde huurders worden ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Advocaat Kees Oosterwijk heeft de huurders bijgestaan in het kort geding.

Artikel delen:

!WOON