Nieuws

Activiteitenverslag WSWonen Centrum 2013

30 januari 2014

Eind januari is het Activiteitenverslag 2013 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het afgelopen kalenderjaar en bevat een aantal belangrijke signaleringen ten aanzien van ontwikkelingen op de woningmarkt. U kunt de pdf versie van het Activiteitenverslag 2013 downloaden door hier […]

> Lees verder

Bewonerscommissie GranVista adviseert Ymere

30 januari 2014

Bewonerscommissie GranVista (Waterlooplein) heeft op basis van de Overlegwet haar gekwalificeerde advies uitgebracht op het onderhoudsplan van Ymere. De bewonerscommissie is verheugd dat Ymere eindelijk iets aan het achterstallige onderhoud in het GranVista complex wil doen, maar heeft toch een aantal stevige opmerkingen op het plan. […]

> Lees verder

Percentages inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 bekend

28 januari 2014

Het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft de percentages van de huurverhoging 2014 bekend gemaakt. Deze zijn identiek aan die van 2013, namelijk 4%, 4,5% of 6,5% afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Uitganspunt is wie er in een woning wonen op 1 juli 2014. Van hen wordt het inkomen van 2012 genomen om […]

> Lees verder

Huurders Stadgenoot tot HR-ketel verplicht

23 januari 2014

Stadgenoot mag van de kantonrechter negen huurders verplichten mee te werken aan plaatsing van een HR-ketel ter vervanging van kachel en geiser. De huurders gaan € 20 per maand meer betalen voor een HR-ketel met één radiator. Volgens de rechter is het een redelijk voorstel. Het vonnis in kort geding is om verschillende redenen opmerkelijk. […]

> Lees verder

Geschillencommissie Splitsen verklaart klacht huurder gegrond

21 januari 2014

Een huurder in de Van Bossestraat heeft met hulp van het Wijksteunpunt Wonen een klacht ingediend tegen Heule Vastgoed over het verloop en de overlast van splitsingswerkzaamheden. De Geschillencommissie Gedragscode Splitsen heeft deze klacht afgelopen week gegrond verklaard en Heule Vastgoed formeel berispt. De uitspraak kun je hier nalezen: Uitspraak Geschillencommissie Gedragscode Splitsen […]

> Lees verder

Kort geding Stadgenoot op 15 januari jl.

16 januari 2014

Op 15 januari 2014 was het zover: het kort geding van Stadgenoot tegen diverse huurders, over de door Stadgenoot verplicht gestelde vervanging van open verbrandingstoestellen voor HR-combiketels. Verschillende huurders zijn gedagvaard omdat zij hier niet aan mee willen werken, om uiteenlopende redenen. Stadgenoot wil de huurders verplichten mee te werken aan vervanging, omdat er jaarlijks […]

> Lees verder

Stop de uitverkoop – Huurders aan het Woord

07 januari 2014

Op 15 januari vindt er in de Witte Boei een bijeenkomst plaats georganiseerd door de Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop. De initiatiefgroep zet zich in voor het behoud van voldoende sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden. […]

> Lees verder

Stadsdeel West transformeert succesvol leegstaande kantoorruimte tot (huur)woningen.

06 januari 2014

Vanaf 2010 is het Stadsdeel druk doende geweest investeerders en vastgoedeigenaren er toe te bewegen om 100.000m2 leegstaande kantoorruimte om te zetten naar woonruimte. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen koop starters, koop luxe appartement, huur sociaal / studenten, huur vrije sector en tot slot bedrijfsruimtes voor het midden en klein bedrijf. De eerste successen […]

> Lees verder

Meer invloed bewoners bij renovaties

04 januari 2014

Gemeenteraadsleden Remine Alberts (SP) en Michiel Mulder (PvdA) hebben een voorstel ingediend om bewoners meer inspraak te geven bij woningrenovaties. Huurders moeten weer de bescherming en zeggenschap krijgen die zij verdienen. Geen gedwongen uitplaatsingen meer, maar recht op terugkeer. […]

> Lees verder

Nieuwe regels huurtoeslag

02 januari 2014

Sinds kort is er het één en ander veranderd met betrekking tot de huurtoeslag. Tot nu toe was het voor de meeste mensen, die recht hebben op een huurtoeslag, gebruikelijk dat de Belastingdienst de huurtoeslag rechtstreeks aan de verhuurder overmaakte, en de huurder de verlaagde huur aan de verhuurder betaalde. Dat is vanaf nu veranderd: […]

> Lees verder

!WOON