Activiteitenverslag WSWonen Centrum 2013

30 januari 2014

Eind januari is het Activiteitenverslag 2013 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het afgelopen kalenderjaar en bevat een aantal belangrijke signaleringen ten aanzien van ontwikkelingen op de woningmarkt. U kunt de pdf versie van het Activiteitenverslag 2013 downloaden door hier te klikken.

Artikel delen:

!WOON