Stop de uitverkoop – Huurders aan het Woord

07 januari 2014

Op 15 januari vindt er in de Witte Boei een bijeenkomst plaats georganiseerd door de Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop. De initiatiefgroep zet zich in voor het behoud van voldoende sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 15 januari in Buurtcentrum de Witte Boei (Kleine Wittenburgerstraat 201) en vangt aan om 20.00 uur (zaal open om 19.30). Iedereen is welkom.

Download hier het pamflet de aankondiging.

 

Initiatiefgroep Stop de Uitverkoop

Stop de Uitverkoop van sociale huurwoningen

Overal om ons heen worden vrijkomende sociale huurwoningen verkocht of in de vrije sector verhuurd. Onze wijk is vrijwel niet meer toegankelijk voor mensen die een sociale huurwoning zoeken. De initiatiefgroep ‘Stop de Uitverkoop’ zet zich in om de Oostelijke Eilanden gemengd te houden. Wat wordt er waar gemaakt van het motto de ‘ongedeelde stad’? In onze wijk moeten mensen uit diverse inkomensgroepen en achtergronden, jong en oud, kunnen wonen en leven, nu en in de toekomst.

Hoe blijft onze wijk toegankelijk voor diverse doelgroepen:

1. Voldoende aanbod vrijkomende sociale huurwoningen

Stelselmatig worden in onze wijk woningen aan de voorraad sociale huurwoningen onttrokken. Behoud van tenminste 30% sociale huurwoningen in onze wijk en ons stadsdeel. Corporaties
en gemeente moeten hiertoe samenwerken.

2. Woningcorporaties gaan beleid maken speciaal voor onze wijk

Wij hebben de corporaties gevraagd om ons de cijfers te geven over het aantal huur- en koopwoningen op de Oostelijke Eilanden. Wat zijn hun plannen voor de toekomst? Woningcorporaties dienen hun beleid af te stemmen op de bewoners.

3. De veranderingen bijhouden in onze wijk

De gemeente houdt bij hoeveel huurwoningen er nog zijn en wat er verandert door verkoop en optrekken naar de vrije sector. Dat doet de gemeente nu over een groot marktgebied. Dit zegt
niets over wat er op de Oostelijke Eilanden gebeurt. Daarom stellen wij voor: monitoren en labellen per wijk, en niet alleen per marktgebied!

4. De gemeente dient de woningcorporaties te houden aan gemaakte afspraken over het woonbeleid in de stad en per wijk

website: www.StopdeUitverkoop.nu   e-mail: StopdeUitverkoop@yahoo.com

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in aanloop naar het congres Huurders aan het Woord dat op zaterdag 15 februari zal plaatsvinden.

HahWoordvk

HahWoordak

Artikel delen:

!WOON