Meer invloed bewoners bij renovaties

04 januari 2014

Gemeenteraadsleden Remine Alberts (SP) en Michiel Mulder (PvdA) hebben een voorstel ingediend om bewoners meer inspraak te geven bij woningrenovaties. Huurders moeten weer de bescherming en zeggenschap krijgen die zij verdienen. Geen gedwongen uitplaatsingen meer, maar recht op terugkeer.

Aanleiding voor deze notitie is het gebrek aan daadwerkelijke inspraak bij renovatieprojecten. Met name bewonerscommissies van Ymere in het Centrum klagen hierover. De commissies hebben de handen ineengeslagen en contact gezocht met de politiek. Zo organiseerden zij een heus woningoproer dat op 18 oktober plaatsvond in de Bloemstraat.

Gemeenteraadsleden Mulder (PvdA) en Alberts (SP) bepleiten in hun notitie o.a.:

  • Terugkeergarantie voor bewoners bij renovatieprojecten
  • Inhoudelijke bespreking van het gekwalificeerd advies in de gemeenteraad voordat er een peildatum wordt afgegeven
  • Een zwarte lijst voor woningcorporaties die niet goed omgaan met bewonersparticipatie
  • Een vroege toetsing van de 70% draagvlak regel
  • Verbeteringsvoorstellen doen van de Overlegwet bij Tweede Kamer fracties
  • Pas tijdelijke huurovereenkomsten toestaan als er een volwaardig plan is ontwikkeld

De notitie is hier te downloaden en zal in de gemeenteraad besproken worden.

Op 9 januari 2014 zonden de verenigde bewonerscommissies een brief naar een groot aantal organisaties, waarin zij meer invloed eisen ten aanzien van verbeter- en vernieuwingsplannen. De brief kunt u hier downloaden.

 

Eerder verschenen artikelen op deze website

Bewoners Haarlemmerpoort naar de rechter (25 december 2013)

Inspraak en participatie bij renovaties (7 november 2013)

Woningoproer in de Jordaan (21 oktober 2013)

Ymere wil van bewoners Haarlemmerpoort af (8 juli 2011)

 

Artikel delen:

!WOON