Percentages inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 bekend

28 januari 2014

Het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft de percentages van de huurverhoging 2014 bekend gemaakt. Deze zijn identiek aan die van 2013, namelijk 4%, 4,5% of 6,5% afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Uitganspunt is wie er in een woning wonen op 1 juli 2014. Van hen wordt het inkomen van 2012 genomen om te bekijken welk percentage huurverhoging kan worden voorgesteld. De percentages zijn de maximum percentages. Het staat een verhuurder vrij om een lager percentage voor te stellen.

Deze regeling geldt voor zelfstandige woningen en het ministerie schrijft dat in haar circulaire voor:
–          inkomens tot en met € 34.085 de maximale verhoging 4% is
–          inkomens tussen € 34. 085 en € 43.602 de maximale verhoging 4,5% is
–          inkomens boven € 43.602 de maximale verhoging 6,5% is.

Net zoals vorig jaar kunnen verhuurders  bij de Belastingdienst de gegevens van hun huurders opvragen. De Belastingdienst zal de volgende gegevens verstrekken: aantal personen in het huishouden en de categorie waarin het huishoudensinkomen valt. De voorstellen huurverhoging moeten twee maanden voor de ingangsdatum aan huurder bekend gemaakt worden en dat betekent voor de meeste huurders dat zij het voorstel eind april 2014 zullen ontvangen. Voor geliberaliseerde woningen geldt dit niet. Voor onzelfstandige woningen geldt een maximale verhoging van 4%.

Uiteraard kunt u ook over de huurverhogingen bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

Bron: Kamerbrief over inkomensafhankelijke huurverhoging 2014, Ministerie voor Wonen en Rijksdienst, 22 januari 2014

Artikel delen:

!WOON