Bewonerscommissie GranVista adviseert Ymere

30 januari 2014

Bewonerscommissie GranVista (Waterlooplein) heeft op basis van de Overlegwet haar gekwalificeerde advies uitgebracht op het onderhoudsplan van Ymere. De bewonerscommissie is verheugd dat Ymere eindelijk iets aan het achterstallige onderhoud in het GranVista complex wil doen, maar heeft toch een aantal stevige opmerkingen op het plan.

In een eerder plan voor GranVista, een half jaar geleden, wilde Ymere nog serieuze investeringen doen in veiligheid en leefbaarheid. Het plan waar de bewonerscommissie nu op adviseert is een uitgekleed onderhoudsplan geworden, waarin geen aandacht besteed wordt aan veiligheid en leefbaarheid.

Voor de bewonerscommissie zijn investeringen in veiligheid en leefbaarheid geen luxe of extraatjes. In het complex zijn aanwijsbare problemen op dit gebied. Ook stadsdeel Centrum heeft aangegeven dat zij vindt dat Ymere verantwoordelijkheid heeft betreffende veiligheids- en leefbaarheidsmaatregelen. De bewonerscommissie vindt het dan ook geen verantwoorde keuze van Ymere om binnen dit plan alleen in het kale onderhoud te investeren.

De bewonerscommissie is zich er toch van bewust dat het geld wat nu voor onderhoud is vrijgemaakt ook volledig voor onderhoud ingezet moet worden. Maar de bewonerscommissie adviseert Ymere wel dringend om nog in 2014 geld vrij te maken voor investeringen die de veiligheid en leefbaarheid ten goede komen.

Verder zijn er een aantal bouwkundige zaken in het plan van Ymere waar de commissie op adviseert. Zo adviseert de commissie ook de koudebrug vanaf het dak naar de onderliggende woningen aan te pakken in het onderhoudsplan. Deze koudebrug levert nu overlast van kou en vocht op en is in het huidige plan niet opgenomen. Ook adviseert de commissie om de huidige ramen te vervangen voor HR++ glas aangezien de ramen uit 1984 dateren en grotendeels lek zijn. De commissie adviseert verder op de gevelpanelen en dan vooral op de isolerende opbouw en de materialen die gebruikt worden.  Wanneer Ymere het bovenstaande bouwkundige advies van de commissie overneemt dat zal dit ook direct een energiebesparend effect hebben op het hele complex. Dit bouwkundige deel van het advies van de commissie vindt haar basis in het bouwkundige haalbaarheidsonderzoek wat ingenieursbureau Cauberg-Huygen voor het complex heeft gemaakt.

De commissie wacht de reactie van Ymere op het advies met vertrouwen af. Ondertussen nodigt de bewonerscommissie GranVista haar verhuurder Ymere en Stadsdeel Centrum uit om samen ideeën over veiligheid en leefbaarheid uit te werken.

U kunt het gekwalificeerd advies van bewonerscommissie GranVista hier downloaden.

Artikel delen:

!WOON