Teleurstellende uitspraak voor Haarlemmerpoort

03 april 2014

Bewonerscommissie Haarlemmerpoort is teleurgesteld over de uitspraak van de kantonrechter. Deze wijst hun verzoekschrift van 19 december 2013 af. De bewoners stellen dat Ymere zich niet aan de Overlegwet heeft gehouden tijdens het overleg over de renovatie. Ze vinden dat dit verzuim moet worden hersteld.

De beschikking van de kantonrechter is gedateerd 12 maart 2014. De bewonerscommissie verzocht de rechter om aan Ymere op te leggen dat de renovatie niet mag worden uitgevoerd totdat Ymere tegemoet is gekomen aan de voorstellen van de Haarlemmerpoortbewoners. Onder meer het toegankelijk maken van woningen voor de vijf bewoners die slecht ter been zijn en betaalbare huren voor beoogde terugkeerders met een laag inkomen.

Deze voorstellen staan in het gekwalificeerd advies over het renovatieplan dat de commissie op 18 oktober heeft ingediend bij Ymere. Bij het verzoek aan de rechter baseert de bewonerscommissie zich op de informatieplicht en de plicht van de verhuurder om te onderbouwen waarom ze het gekwalificeerd advies grotendeels niet hebben overgenomen. Beide verplichtingen zijn bepaald in de Overlegwet. In zijn verweerschrift stelt Ymere dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De rechter heeft de verzoeken van de bewonerscommissie afgewezen. De rechter stelt dat Ymere zich aan de informatieplicht uit de Overlegwet heeft gehouden en dat Ymere voldoende heeft onderbouwd waarom de meeste adviezen van de bewonerscommissie niet zijn overgenomen.

Volgens de Overlegwet mag een verhuurder zijn voorgenomen beleid uitvoeren nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Ymere heeft dan ook een peildatum aangevraagd bij de gemeente. De peildatum is de start van de herhuisvesting van de bewoners die naar elders moeten verhuizen in verband met een renovatieplan waarbij de verhuurder andere, nieuwe woningen wil maken.

Bewonerscommissie Haarlemmerpoort is teleurgesteld over de uitspraak van de kantonrechter. Achteraf bekeken vinden de bewoners het resultaat van jarenlang intensief participeren te mager in verhouding tot alle energie die ze erin hebben gestoken.

U kunt de uitspraak van de kantonrechter over de Haarlemmerpoort hier downloaden.

 

Eerder verschenen artikelen op deze website:

Overlegwetzitting Haarlemmerpoort – Ymere (6 februari 2014)

Bewoners Haarlemerpoort naar de rechter (25 december 2013)

 

Lees ook:

Huurbrief nr. 47 Huurdersvereniging Centrum – Huurdersparticipatie valt tegen (11 december 2013)

‘Participatie’ jaagt bewoners uit Haarlemmerpoort: Inspraak bij renovatietrajecten moet beter
Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael, jrg. 11, nr. 6, december 2013/ januari 2014 (blz. 2)

Artikel delen:

!WOON