Geslaagde expertmeeting over ongewenst verhuurgedrag

14 maart 2016

Op donderdag 10 maart organiseerde het Meldpunt nav haar 15 jarig bestaan en de recent gepubliceerde jaarrapportage 2015 een succesvolle expertmeeting over ongewenst verhuurgedrag.

Het Meldpunt bestaat 15 jaar, we brachten onlangs onze rapportage (pdf) over 2015 uit en dit vormde de aanleiding om professionals uit het dagelijkse werkveld bijeen te halen om de huidige problemen op de (particuliere) verhuurmarkt te bespreken.

De middag werkt onder andere bezocht door leden van de Makelaarsvereniging Amsterdam, door huurdersverenigingen, huurrechtadvocaten, handhavers en beleidmakers van RVE Wonen (Dienst Wonen), de Belastingdienst, ambtenaren van Openbare Orde en Veiligheid en enkele coördinatoren van Wijksteunpunten Wonen.

Allereerst gaf een medewerker van het Meldpunt een uiteenzetting over 15 jaar ongewenst verhuurgedrag; van overlast rond splitsen, woekerhuur van woningbemiddelaars, intimidatie door vastgoedcowboys tot overlast van illegale hotels en pensions en problemen rond kamerverhuur. De medewerker herinnerde er nog even fijntjes aan dat van de vier namen van vastgoedcowboys die in het jaarverslag van 2005 werden genoemd, er nog maar één actief is, de anderen hebben allemaal problemen met Justitie gekregen: De Vries Vastgoed is in 2014 veroordeeld wegens witwassen van miljoenen aan drugsgeld via vastgoedtransacties, valse facturen en nooit geïnde huren. Erik van Toorenburg benoemden we in 2005 als huisjesmelker, in 2007 volgde zijn faillissement direct na de beruchte asbestaffaire van voorjaar 2007. Daarna is hij het land ontvlucht en niet meer teruggekomen. Een andere partij die we in onze rapportage van 2005 noemden was Vondel Vastgoed: de eigenaar daarvan is vorige week tot 20 maanden cel veroordeeld.

Het Meldpunt gaf met deze opsomming aan een goede kennispositie te hebben van de particuliere verhuurmarkt in Amsterdam, ook vandaag de dag weet het Meldpunt wat er speelt op de markt.

Vervolgens kregen drie huurders het woord die ieder hun eigen ervaringen op de Amsterdamse verhuurmarkt vertelden: een meneer uit de Jordaan die al vier rechtszaken van zijn huisbaas aan zijn broek kreeg, en deze gelukkig wel allemaal won. Desondanks had hij dit zonder financiële hulp van het Emil Blaauw Proceskostenfonds nooit kunnen volhouden: de kosten liepen in de duizenden euro’s. De eigenaar procedeerde door tot het Gerechtshof, maar had een kansloze zaak. Meneer vertelde de aanwezigen over de impact die dit op zijn leven had, hij had menig maal slapeloze nachten gehad. Door steun van zijn dochters, het proceskostenfonds en het Wijksteunpunt Wonen heeft hij het toch allemaal volgehouden.

De volgende huurder die het woord kreeg was een expat uit Nieuw-Zeeland. Hij vertelde over woningbemiddelaars en huisbazen en hoe men hem geld afhandig wilde maken. De verhuurmakelaar reed hem naar een geldautomaat waar hij 5 tot 6 duizend euro moest opnemen, hij moest dit meteen cash aan de makelaar betalen. Daarvoor kreeg hij een woning aan de Hoofdweg, maar na twee maanden werd de huur opgezegd door de huisbaas. De huurder was behoorlijk radeloos, maar werd door het Expatcenter doorverwezen naar het Meldpunt. Deze wees hem op zijn rechten, gaf advies en zorgde ervoor dat hij zijn ‘agency fee’ terug kreeg en alles netjes werd afgehandeld. Hij vertelde: “We couldn’t tell you how grateful we are to Ramón Donicie and his firm for helping us with our case. Especially coming to a new country it was amazing to have the support from your local authority with this case. It is not common from where I’m from to get this kind of support and made both of us decide to live in Amsterdam for that much longer. We got cheated by some miserable people and if we didn’t have Ramón in our corner we wouldn’t be where we are today.”  

De laatste huurder huurt met een aantal vrienden al jarenlang een dubbele bovenwoning. Sinds het pand recent werd verkocht aan een beruchte vastgoedhandelaar, die vervolgens weer als tussenpersoon ene Diederik inschakelde en het pand daarna weer doorverkocht aan een belegger, begonnen de problemen voor deze woongroep. De huisbaas wil dat alle bewoners nu de woning verlaten omdat zij er niet ‘rechtsgeldig’ zouden verblijven. Er is echter sprake van een vorm van woningdelen, sinds twee jaar is dit in Amsterdam in regelgeving vastgelegd. Ook deze huurder, nota bene zelf een advocaat, gaf aan zeer blij te zijn met de ondersteuning, hulp en adviezen van het Meldpunt.

Na een korte discussie die na deze cases ontstond kreeg wethouder Wonen Laurens Ivens het laatste woord. Hij gaf aan het erg te vinden dat zulke cases nog gewoon voorkomen in Amsterdam, dat er nog misbruik wordt gemaakt van de soms zeer kwetsbare positie van huurders. Hij vertelde zeer tevreden te zijn met het werk van het Meldpunt, dat goede ondersteuning van huurders en bewoners van groot belang is, maar hij gaf ook aan dat het balletje soms ook bij de gemeente ligt; op regelgeving en vervolgens handhaving kan hij aangesproken worden. Ivens gaf tevens aan dat de signaleringen die de Wijksteunpunten Wonen en het Meldpunt afgeven zeer nuttig zijn, de huurdersondersteuners fungeren als belangrijke ‘oren en ogen’ van wat er in de stad speelt.

Het Meldpunt kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst waarin de problematiek waarmee huurders geconfronteerd worden weer op de kaart is gezet, en dat daarmee hopelijk ook een weg is ingeslagen richting oplossingen.

P1060051 P1060061 P1060063 P1060174

 

Artikel delen:

!WOON