Nieuws

Activiteitenverslag WSWonen Centrum 2015

29 maart 2016

Eind maart is het Activiteitenverslag 2015 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het afgelopen kalenderjaar en bevat een aantal belangrijke signaleringen ten aanzien van de ontwikkelingen op de woningmarkt. U kunt de pdf versie van het Activiteitenverslag 2015 downloaden door  […]

> Lees verder

Paasweekend: Hotline illegale vakantieverhuur

24 maart 2016

Tijdens de drukke paasdagen, van Goede Vrijdag tot en met Tweede Paasdag (25  tot en met 28 maart 2016) opent de gemeente de Hotline Meldingen Illegale Vakantieverhuur. Tijdens de paasdagen kunnen bewoners tussen 14.00 uur en 21.00 uur illegale vakantieverhuur melden via telefoon 14020. Bellers worden direct verbonden met het team van toezichthouders, […]

> Lees verder

Handige cursus over wonen en huren voor bewoners van de Baarsjes en Bos en Lommer.

24 maart 2016

Weet u ook niet meer zo goed hoe de regelgeving werkt om een goede woning te vinden? Wilt u weten hoe u uw woongenot kunt vergroten? Betaalt u niet te veel huur? Heeft u andere vragen over wonen, huren enzovoort? Wilt u leren hoe u zelf goed kunt reageren op Woningnet? […]

> Lees verder

Vrijwilligers aan de slag met energiebesparing

23 maart 2016

Bewoners van Hilwis-complex in de rivierenbuurt zijn in het verleden veel geplaagd door een slecht functionerende collectieve stookinstallatie. De inefficiënte ketel is in de loop der tijd minder warmte gaan leveren voor meer geld […]

> Lees verder

Stadgenoot zorgt voor warme voeten

21 maart 2016

Wooncomfort en energiebesparing gaan vaak hand-in-hand. Een huurder in de Uiterwaardenstraat wilde daarom zijn woning verbeteren. Dubbel glas en vloerisolatie zouden goede maatregelen zijn. In eerste instantie liet de verhuurder weten dat dubbel glas in deze woningen niet tot de mogelijkheden […]

> Lees verder

Ouderen als inspiratiebron

21 maart 2016

Studenten van de HvA gaan creatieve ideeën bedenken voor het vraagstuk hoe ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen in stadsdeel Centrum, een stadsdeel waar veel ouderen problemen ondervinden. Veel plekken in Amsterdam zijn niet geschikt voor rolstoelen en de meeste woningen hebben geen lift. Eddy Bleeker van het WSWonen Centrum is gevraagd om op 24 […]

> Lees verder

Particuliere huurwoningen buiten de vergunningplicht

21 maart 2016

De gemeente Amsterdam hanteert een vergunningplicht voor particuliere huurwoningen in het sociale segment -onder de € 710 huur-. Nu blijkt dat in de loop der tijd door diverse ontwikkelingen steeds meer woningen buiten zicht zijn gekomen van de gemeente. Hierdoor slinkt de sociale voorraad extra snel.  Het gaat  […]

> Lees verder

Langer zelfstandig wonen @ Oud-Zuid

17 maart 2016

Uit (rijks-)beleid volgt dat mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Soms betekent dat dat je vroegtijdig hierop zou moeten anticiperen. Woningaanpassingen of tijdige verhuizingen kunnen oplossingen bieden.  Het stadsdeel heeft daarom dit onderwerp opgenomen in enkele gebiedsagenda’s. Zo ook in Oud-Zuid. […]

> Lees verder

Wooncoaches in hele stad na succesvolle proef

17 maart 2016

Het project Wooncoaches is onlangs positief beoordeeld door de gemeente. Het gaat dus verder! Binnenkort kunnen bewoners in heel Amsterdam de Wooncoach inschakelen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers die graag aan de slag wil als wooncoach in het eigen stadsdeel. […]

> Lees verder

‘Huurders in de knel’

16 maart 2016

Het gelegenheidsverband ‘huurders in de knel’ organiseerde 15 maart een bijeenkomst over de sociale huurwoningvoorraad in Zuid. Een zinderende zaal, een deurstop wegens veel te veel mensen binnen en mensen die tot in de gang poogden mee te genieten van de soms wel zeer emotionele […]

> Lees verder

!WOON