Vrijwilligers aan de slag met energiebesparing

23 maart 2016

Bewoners van Hilwis-complex in de rivierenbuurt zijn in het verleden veel geplaagd door een slecht functionerende collectieve stookinstallatie. De inefficiënte ketel is in de loop der tijd minder warmte gaan leveren voor meer geld omdat steeds meer bewoners een individuele installatie lieten aanleggen. De huurders kregen in die periode geen alternatief aangeboden. Volgens berekeningen van het Wijksteunpunt betalen diverse huurders over 2014 wel tien keer meer dan op basis van verwarming middels een moderne individuele ketel te verwachten zou zijn. Afrekeningen van meer dan 6000€ per jaar voor verwarming en warm water zijn geen uitzonderingen. Bewoners betwisten de redelijkheid van de afrekeningen in diverse procedures

Gelukkig komt er een einde aan de keer op keer belachelijk hoge afrekeningen. Afgelopen zomer kregen de bewoners alsnog een aanbod voor het afkoppelen van de collectieve installatie. Daarmee zijn de disputen over de voorgaande jaren niet opgelost, maar in de komende jaren zullen geen twisten op dit punt  erbij komen.

Om de energierekening verder omlaag te brengen en het comfort te verhogen gaan de bewoners met ondersteuning van vrijwilligers aan de slag met radiatorfolie en anti-tochtmaatregelen. Ook zullen zij de huurderskant van de CV-ketel toelichten waar gewenst (Ontluchten, bijvullen. Onderhoud/schoonmaak is voor rekening van verhuurder). Het betreft kleine maatregelen, met minimale kosten. De komende weken worden tientallen woningen bezocht.

Wilt u in uw complex ook zoiets organiseren? Neem contact op met het Wijksteunpunt Wonen

Artikel delen:

!WOON