Mooi resultaat bewoners Indische Buurt

26 april 2016

Het bewonersplatform van blok AQ10 in de Indische Buurt is in goed overleg met de Alliantie tot een mooi resultaat voor de bewoners gekomen. De kleine woningen worden gesloopt, maar de huurders kunnen óf verhuizen naar een nieuwbouwblok in de buurt óf naar andere vrijkomende woningen van de Alliantie in Amsterdam tegen gunstige huurafspraken. In dat geval behouden ze hun huidige huur plus een huurverhoging van €135.

Het complex AQ10 zijn de woningen van het blok Molukkenstraat, Soendastraat, Billitonstraat en Madurastraat. In totaal 152 woningen met een oppervlak van 45 m2. De woningen zouden aanvankelijk op hoog niveau gerenoveerd worden. Dat bleek erg kostbaar voor deze kleine woningen. Vervolgens koos de Alliantie toch voor sloop nieuwbouw waarbij de huidige 74 nog reguliere huurders zouden kunnen doorschuiven naar gerenoveerde woningen elders in de buurt. In eerste instantie leek de reactie van bewoners positief.
De Alliantie presenteerde het nieuwbouwplan aan het stadsdeel en berichtte over een positief advies van de bewoners. Dat viel echter tegen bij de raadpleging die vervolgens werd gehouden. Slechts 41% van de bewoners was voor het plan, 37% tegen en 22% neutraal. Dat is onvoldoende steun, waarna het bewonersplatform te kennen gaf alleen maar een negatief advies te kunnen geven.
Dat leidde tot nieuw overleg. Daarbij bleek dat het aanbod aan de bewoners in de praktijk in feite beperkt was. Doorschuiven met een voordelig huuraanbod gold alleen voor 2 renovatieprojecten in de Indische buurt, waarbij slechts bij één project bewoners direct konden doorschuiven. Bovendien werden daar alleen kleine 40 m2 woningen aangeboden. Het aanbod voor de nieuwbouw in de projecten Smaragd en Zeeburgereiland bleek ook met een gereduceerde huur van € 700 te duur voor veel bewoners.
Het Platform kreeg het voor elkaar dat de Alliantie de huur voor de nieuwbouw afgrendelde op de aftoppingsgrens van de huurtoeslag (voor lage inkomens). Voor inkomens boven de huurtoeslaggrens en onder €35.000 zou dan €50,- extra worden gevraagd. Dit betekende een €100,- lagere huur, waardoor de nieuwbouw ook voor lagere inkomens bereikbaar werd. Bovendien krijgen de bewoners die niet naar de nieuwbouw willen de kans om een vrijkomende woning van de Alliantie elders in Amsterdam te huren tegen hun huidige huur met een opslag van € 135. Na een informatie bijeenkomst volgde een nieuwe raadpleging onder de nog 74 reguliere huurders. Nu bleek dat een overgrote meerderheid van de bewoners akkoord kon gaan met het plan en volgde een positief advies van het Platform.

Bijzonder in dit project was het verloop van het overlegtraject met de bewoners. Aanvankelijk werd het aanbod positief ontvangen, maar daarna hevig bekritiseerd, toen duidelijk werd dat er toch ook minder aantrekkelijke kanten aan zaten. In de slotfase is het in dit project mogelijk gebleken om nog ingrijpende aanpassingen te doen. Na de eerste raadpleging besloten partijen weer te gaan onderhandelen. Mede dankzij duidelijke voorstellen van het Platform na de eerste raadpleging en de flexibiliteit bij de Alliantie leidde dat tot een mooi resultaat.

Artikel delen:

!WOON