Nieuws

Start Projectteam Energie en Woningverbetering

28 april 2016

In april is een speciaal projectteam gestart om bewoners te helpen om initiatieven ‘energiebesparende woningverbetering’ te realiseren. Het gaat dan om isolatie, zuinig verwarmen en/of  opwekken van energie. Op dit terrein is nog veel inzet gewenst in Amsterdam, met haar relatief oude en deels nog slecht geïsoleerde woningvoorraad.  […]

> Lees verder

Mooi resultaat bewoners Indische Buurt

26 april 2016

Het bewonersplatform van blok AQ10 in de Indische Buurt is in goed overleg met de Alliantie tot een mooi resultaat voor de bewoners gekomen. De kleine woningen worden gesloopt, maar de huurders kunnen óf verhuizen naar een nieuwbouwblok in de buurt óf naar andere vrijkomende woningen van de Alliantie in Amsterdam tegen gunstige huurafspraken. In […]

> Lees verder

Uit de praktijk afl XIII: Hijsbalken in ‘gemengde’ VvE

25 april 2016

Karakteristiek voor Amsterdam zijn de hijsbalken. Smalle trappenhuizen en toch efficiënt verhuizen, dat werd vooral gedaan met touw- en blok. Vandaag de dag worden trappenhuizen breder gebouwd. De verplichte hijsbalken stonden […]

> Lees verder

Uit de praktijk afl XII: Koop breekt geen huur

21 april 2016

Kleine -vaak minder professionele- verhuurders willen nog wel eens bij het Wijksteunpunt Wonen in beeld komen vanwege rare opzeggingsgronden van huurovereenkomsten. Niet alle huurders zijn volledig op de hoogte van de mogelijke opzeggingsgronden. […]

> Lees verder

Onderhoudsverantwoordelijkheid

19 april 2016

De huren stijgen maar door en de woningen worden er niet veel beter op. Dat is de beleving van heel veel huurders in Nederland. Veel huurders vinden dat zij teveel betalen omdat de woning in hun ogen niet goed is. Als zij vervolgens de verhuurder bellen om klachten door te geven vinden zij ook niet […]

> Lees verder

Stedelijke vernieuwing Staalmanpleinbuurt

14 april 2016

De Alliantie is goed bezig in de Staalmanpleinbuurt (Slotervaart Zuid). Al jarenlang wordt met veel inzet en doorzettingsvermogen het Stedelijk Vernieuwingsplan omgezet in uitwerkingsplannen die gefaseerd worden uitgevoerd. Dit is de laatste fase. […]

> Lees verder

Zwaar achterstallig onderhoud en getreiter

13 april 2016

Huurder woont al lange tijd in zijn woning in Oost. Omdat de huisbaas nooit iets deed aan onderhoud heeft Stadsdeel Oost in 1995 een aanschrijving uitgebracht op het pand. Nog steeds zijn niet alle gebreken verholpen. […]

> Lees verder

Haarlemmerpoort tegen horecabestemming

12 april 2016

De bewoners van de Haarlemmerpoort verzetten zich tegen het plan van Ymere om horeca op de begane grond te vestigen. Ook het realiseren van vrije sector huur- en koopwoningen stuit op verzet. Onder het motto ”Red de Haarlemmerpoort” zijn de bewoners een petitie gestart. Zij willen dat de gemeente Amsterdam en Ymere samen […]

> Lees verder

Valsheid in geschrifte

11 april 2016

Een huurder van een particuliere verhuurder zocht contact met het Wijksteunpunt Wonen Oost, nadat de verhuurder de huurder had meegedeeld om de huurovereenkomst te willen beëindigen. Wij hebben de huurder verwezen naar een advocaat, die de huurder juridisch ondersteunt. […]

> Lees verder

Renovatie- en sloopprojecten Amsterdam Noord

07 april 2016

Het Wijksteunpunt Wonen Noord woont regelmatig overleggen bij in het kader van stadsvernieuwing. Zo ook in Nieuwendam-Noord waar we voor twee sloop- en renovatieprojecten met bewonersgroepen, zogeheten klankbordgroepen, en de betreffende corporatie om tafel zitten om te bespreken wat de plannen zijn en hoe de bewonerswensen en –mogelijkheden hierin passen. Hierin zij wij een onafhankelijke, […]

> Lees verder

!WOON