Valsheid in geschrifte

11 april 2016

Een huurder van een particuliere verhuurder zocht contact met het Wijksteunpunt Wonen Oost, nadat de verhuurder de huurder had meegedeeld om de huurovereenkomst te willen beëindigen. Wij hebben de huurder verwezen naar een advocaat, die de huurder juridisch ondersteunt.
De huurder ging niet akkoord met de beëindiging van zijn huurovereenkomst. De verhuurder, tevens werkzaam als jurist bij een bekend rechtsbijstandsbureau, stapte naar de rechtbank met een ondertekenende huuropzegging. Ook had de verhuurder verschillende e-mails die door de huurder verstuurd zouden zijn als bewijsmateriaal. Echter, noch de ondertekende huuropzegging, noch de verschillende e-mails waren door de huurder ondertekend en verzonden. De huurder wendde zich tot het Nederlands Forensisch Instituut die aantoonde dat al deze aangeleverde documenten van de verhuurder met 100% zekerheid vervalst zijn. De bevindingen van het Nederlands Forensisch Instituut zijn gebundeld in een rapport, dat door onze advocaat is opgestuurd naar de rechter.
De rechter moet nog een uitspraak doen, of heeft het Nederlands Forensisch Instituut al genoeg geconstateerd?

Artikel delen:

!WOON