Renovatie- en sloopprojecten Amsterdam Noord

07 april 2016

Het Wijksteunpunt Wonen Noord woont regelmatig overleggen bij in het kader van stadsvernieuwing. Zo ook in Nieuwendam-Noord waar we voor twee sloop- en renovatieprojecten met bewonersgroepen, zogeheten klankbordgroepen, en de betreffende corporatie om tafel zitten om te bespreken wat de plannen zijn en hoe de bewonerswensen en –mogelijkheden hierin passen. Hierin zij wij een onafhankelijke, ondersteunende partij.
In één van de gevallen heeft de betreffende corporatie drie maanden geleden aangegeven dat zij bezig zijn met renovatie- danwel sloopprojecten. Zij willen de bewoners goed informeren over de toekomstige plannen en de werkzaamheden die zij gaan uitvoeren. Tijdens deze overleggen vertegenwoordigen de klankbordgroepen hun straat danwel buurt. Tijdens deze overleggen worden de sociale plannen en de participatieplannen besproken. Deze zijn gebaseerd op de rechten en plichten van huurders en woningcorporaties bij renovatie- en sloop-nieuwbouwtrajecten zoals vastgelegd in de Amsterdamse kaderafspraken vernieuwing & verbetering van november 2015.

De klankbordgroep geeft gekwalificeerd advies over het sociaal plan. “Gekwalificeerd advies” houdt in dat er een schriftelijke reactie of advies op de voorgenomen plannen gegeven mag worden en dat de verhuurder alleen met de juiste, rechtmatige argumenten van dat advies af mag wijken.

Bij één van de hierboven genoemde projecten worden alle portieketagewoningen in het complex gesloopt. De corporatie heeft aangegeven geen planmatig onderhoud meer uit te voeren; zij hebben aangegeven er wel voor te zullen zorgen dat de woningen wind- en waterdicht worden gemaakt. Bij reparatieverzoeken zal de corporatie echter alleen noodzakelijke reparaties uitvoeren; hierbij worden onderdelen niet vernieuwd / vervangen, maar hersteld.

Bij het andere project worden de woningen flink opgeknapt. Onderhoud en verbetering zijn noodzakelijk; de bewoners hoeven voor het project niet te verhuizen en kunnen tijdens de meeste werkzaamheden thuisblijven.

Bewonersgroepen, -collectieven en –commissies die graag dergelijke ondersteuning zouden wensen, kunnen ons via het contactformulier benaderen.

Artikel delen:

!WOON