Stedelijke vernieuwing Staalmanpleinbuurt

14 april 2016

De Alliantie is goed bezig in de Staalmanpleinbuurt (Slotervaart Zuid). Al jarenlang wordt met veel inzet en doorzettingsvermogen het Stedelijk Vernieuwingsplan omgezet in uitwerkingsplannen die gefaseerd worden uitgevoerd. Dit is de laatste fase.

Afgelopen maandagavond, 11 april, vond de informatie avond plaats, waar de 120 bewoners van het complex Staalman fase 3b (rondom het Staalmanplein) vernamen dat hun woningen niet worden gesloopt, maar gerenoveerd. Het Staalmanplein wordt tot “woonplein” omgevormd, na sloop van de kiosken en vertrek van de laatste winkel. Aangezien het een renovatie met opzegging van het huurcontract betreft, verandert er niets aan de herhuisvestingsopgave: alle bewoners zullen moeten vertrekken en kunnen niet in hun gerenoveerde woning terugkeren.

Bij de draagvlakmeting voor fase 3a (vorig jaar) bleek al dat het grootste struikelblok het parkeervergunningenbeleid van de Gemeente is. De Bewonerscommissie kwam onder vuur te liggen en werd “gewraakt” omdat zij een positief gekwalificeerd advies hadden afgegeven, ondanks dat de parkeerkosten voor bewoners die naar de nieuwbouw verhuizen flink hoger worden (overeenkomstig het parkeerbeleid verliest men de vergunning voor op straat parkeren en moet er parkeerruimte van De Alliantie worden gehuurd, in een bestaande garage of op het maaiveld bij de woning).

April/mei 2016 wordt de laatste draagvlakmeting uitgevoerd en als de uitkomst positief is, dan is te verwachten dat de Gemeente per 1 juli een peildatum zal afgeven en de laatste herhuisvestingsoperatie in de Staalmanpleinbuurt daadwerkelijk kan starten. De laatste loodjes wegen het zwaarst…

Artikel delen:

!WOON