Start Projectteam Energie en Woningverbetering

11 mei 2016

In april is een speciaal projectteam gestart bij de wijksteunpunten om bewoners te helpen om initiatieven ‘energiebesparende woningverbetering’ te realiseren. Het gaat dan om isolatie, zuinig verwarmen en/of opwekken van energie. Op dit terrein is nog veel inzet gewenst in Amsterdam, met haar relatief oude en deels nog slecht geïsoleerde woningvoorraad. Heeft u interesse? Meld u dan aan!

De ondersteuning focust zich voor 2016 op de vier stadsdelen waar de verouderde woningvoorraad het grootste is (Oost, Centrum, West en Zuid). Als er zich kansrijke initiatieven uit andere stadsdelen melden, maken we ruimte om deze te ondersteunen. Het Projectteam ondersteunt bewonersgroepen bij de voorbereiding, het opstellen van een voorstel, gesprekken met betrokken, subsidieaanvragen en het vastleggen van de afspraken. Voor 2016 is het doel om 9 grootschalige initiatieven (25 of meer woningen) en 14 kleinschalige initiatieven (tot 25 woningen) te begeleiden.

Het uitgangspunt van de ondersteuning is het tot stand brengen van samenwerking tussen huurder(s) en verhuurder, dan wel de beheerder en de VvE-leden, inclusief de eventuele groot-eigenaar (eigenaar met meer dan de helft van de stemmen).

Heeft u een vraag of verzoek aan het projectteam? Neem dan contact op met het WSWonen Centrum (020) 622 42 88 / centrum@wswonen.nl

 

Artikel delen:

!WOON