Nieuws

Inkomen plotseling gedaald: Woonkostentoeslag aanvragen

25 mei 2016

Bij de Wijksteunpunten Wonen komen steeds meer vragen van mensen die de huur niet kunnen betalen omdat het inkomen sterk gedaald is. Door de hoge huur hebben zij vaak geen recht op Huurtoeslag. Veel huurders (en ook eigenaren) weten niet dat er de mogelijkheid is om Woonkostentoeslag aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. […]

> Lees verder

Kans voor collectief duurzaam initiatief

13 mei 2016

De gemeente Amsterdam lanceerde deze week een nieuwe subsidie voor collectieve duurzame initiatieven. Dit is een mooie kans voor onder meer bewoners met een goed idee dat past binnen een van de thema’s van de Agenda Duurzaamheid van de gemeente. Energiebesparing en duurzame energie horen daar bij. De subsidie is bedoeld om het initiatief voor […]

> Lees verder

Start Projectteam Energie en Woningverbetering

11 mei 2016

In april is een speciaal projectteam gestart bij de wijksteunpunten om bewoners te helpen om initiatieven ‘energiebesparende woningverbetering’ te realiseren. Het gaat dan om isolatie, zuinig verwarmen en/of opwekken van energie. Op dit terrein is nog veel inzet gewenst in Amsterdam, met haar relatief oude en deels nog slecht geïsoleerde woningvoorraad. Heeft u interesse? Meld […]

> Lees verder
watergeld

Watergeld, tijd om tegen het licht te houden

10 mei 2016

Watergeld wordt bij de meeste bewoners in oude wijken via verhuurder of VvE betaald aan waternet. Het gaat dan om woningen die geen eigen watermeter hebben. Per oktober 2016 wijzigt dit. Bewoners gaan direct aan waternet betalen. Voor VvE’s is […]

> Lees verder
Loden waterleiding

Lood hoef je niet te slikken

10 mei 2016

Nog steeds treft het Wijksteunpunt Wonen bij huisbezoeken loden waterleidingen aan. Hoewel het al jaren verboden is om dergelijke leidingen aan te leggen, zijn er nog steeds panden waar ze niet zijn vervangen. […]

> Lees verder

Feuilleton “Uit de praktijk” Zuid

04 mei 2016

Wijksteunpunt Wonen Zuid publiceert onder de kop “Uit de praktijk” een serie berichten over opmerkelijke zaken uit de dagelijkse praktijk. De stukjes geven een inkijk in de diversiteit en weerbarstigheid van het dagelijkse werk van het Wijksteunpunt Wonen en de bedoelde of onbedoelde effecten van wetgeving waar bewoners tegen aanlopen. Klik hier voor het […]

> Lees verder

Eigenaar-bewoners en de VvE

03 mei 2016

Op donderdagavond 16 juni 2016 geeft het WSWonen Centrum een basiscursus over het hoe en wat rondom de VvE. Wat is een VvE nou eigenlijk en waar moet je als eigenaar rekening mee houden? Heeft u vragen over de functie van een VvE, wat wel en niet is toegestaan volgens de splitsingsakte en het modelreglement, […]

> Lees verder

Friendscontracten: zoveelste vorm uitponding?

03 mei 2016

Er is de laatste jaren in de stad veel politieke aandacht voor het ontbreken van woningen voor de middeninkomens. Recente wet- en beleidswijzigingen zijn vaak gericht op het vergroten van de vijver aan woningen met een huur tussen de € 710,- en € 1000,- in de maand. Ook de zogenaamde friends contracten, waarbij een aantal […]

> Lees verder

Uit de praktijk afl XIV: huurverhoging boven € 710,68

03 mei 2016

“ik betaal een geliberaliseerde huur, en toch krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging, mag dat?” is een vraag die we de laatste dagen veel binnen krijgen. De wetgeving om huren harder te laten stijgen dan inflatie was bedoeld voor sociale woningen. Verhuurders kunnen zo extra geld verdienen voor de verhuurdersheffing op sociale verhuur en huurders met […]

> Lees verder

Woonlastenmagazine 2016 verschenen

03 mei 2016

Deze dagen ontvangen bijna 300.000 Amsterdamse huishoudens een voorstel huurverhoging.  Maar  ook voor eigenaar bewoners is dit een goed moment om te kijken hoe zij grip kunnen krijgen op hun woonlasten. Wat is er bijvoorbeeld mogelijk om de stookkosten te verlagen of hoe zorgt u voor een goed werkende VvE? U leest alles hierover in […]

> Lees verder

!WOON