Kans voor collectief duurzaam initiatief

13 mei 2016

De gemeente Amsterdam lanceerde deze week een nieuwe subsidie voor collectieve duurzame initiatieven. Dit is een mooie kans voor onder meer bewoners met een goed idee dat past binnen een van de thema’s van de Agenda Duurzaamheid van de gemeente. Energiebesparing en duurzame energie horen daar bij. De subsidie is bedoeld om het initiatief voor te bereiden, bijvoorbeeld om samenwerking tot stand te brengen, te onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn, voor de financiële onderbouwing of om draagvlak te realiseren voor de uitvoering. Wijksteunpunten Wonen denken graag mee met bewoners over dergelijke iniatieven.

Klik hier voor meer informatie over de regeling en de voorwaarden.

Artikel delen:

!WOON