Hoe staat het met de Buurtbudgetten in Amsterdam?

22 april 2021

Op 7 april 2021 besprak  de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering (KDD) het beleidskader Buurtbudgetten. Namens diverse bewonersplatforms sprak een woordvoerder van Kracht van Mokum op dit punt in. Hun boodschap aan de wethouder is om dieper in de stad inbreng op te halen, zodat er een breed gedragen beleidskader komt. De platforms vinden dat hun inbreng onvoldoende is meegenomen in het kader zoals het er nu ligt.

Amsterdam besloot in deze bestuursperiode te werken met buurtbudgetten. Het doel is om Amsterdammers meer te betrekken bij plannen voor hun buurt. In 2019 en 2020 is in de diverse stadsdelen geëxperimenteerd met deze nieuwe subsidieregeling. In 2021 gaan de Buurtbudgetten verder. De stadsdelen kunnen zelf beslissen op welke wijze ze de budgetten verdelen. Vanuit de centrale stad is er gewerkt aan een onderliggend Beleidskader. Om tot een goed kader te komen is er gesproken met bewoners en bewonersorganisaties.

Buurtbudget niet voor financieren bewonersorganisaties

In de stad lopen twee discussies door elkaar. Aan de ene kant pleiten bewonersorganisaties voor Buurtplatformrecht, met daarbij duurzame inbedding en structurele financiering. Daarnaast zijn er de Buurtbudgetten voor activiteiten en plannen in de buurt. Daar hebben de buurtplatforms ook mee van doen. Tijdens deze vergadering zei wethouder Groot-Wassink zei: “De Buurtbudgetten zijn niet bedoeld om structureel bewonersorganisaties te ondersteunen. Over het pleidooi voor structurele financiering van initiatieven, daar ben ik mee bezig, maar in ieder geval niet via de Buurtbudgetten.”

Is stemmen over een budget democratisch?

De discussie laaide (weer) op over hoe democratisch het is om bewoners online te laten stemmen op plannen voor de buurt (Model A). Gaat het om het opdoen van een democratische ervaring? Gaat het om zeggenschap en eigenaarschap? Gaat het om korte termijn initiatieven of lange termijn veranderingen in een wijk? Hier moeten de komende tijd nog antwoorden op geformuleerd worden.

Laat buurtbewoners die vergelijkbare ideeën hebben met elkaar samenwerken en niet tegen elkaar strijden in een online verkiezing. Maak daar dan ook een processtap van.” (raadslid Havelaar, CDA).

De Buurtplatforms pleiten in ieder geval voor Model C, dit model zit het dichts tegen het Buurtplatformrecht aan. Ze krijgen hierbij alvast steun van Bij1, CDA, DENK en Groen Links.

Geef het vertrouwen aan bewoners collectieven dan komen zij zelf wel met een manier van handelen, modus operandi of met eigen tips over hoe je met dit soort organisaties om moet gaan. Een beleidskader moet deze organisaties met een bewezen track record ondersteunen en in hun kracht zetten”,  aldus de heer Kahn van DENK.

De raadsvergadering KDD van 7 april terugkijken kan via deze link

Het Beleidskader Buurtbudgetten (waarin de 3 modellen worden toegelicht): is hier te vinden.

Hier staat de Inspreektekst van de heer Glastra van Loon namens Kracht van Mokum.

Buurtbudget voor betrokken bewoners

 

Artikel delen:

!WOON