Eigenaar vervangt loden leidingen niet: extra boete?

30 juni 2021

Nog steeds zijn er verhuurders die weigeren om loden leidingen te vervangen. Zou daar niet een extra sanctie op moeten staan?  Op 28 juni was er weer een zittingsdag van de huurcommissie voor zaken over lood. !WOON helpt huurders om lood aan te pakken. In een van de zaken pleitten we voor het opschroeven van de kortingen.

Sinds najaar 2019 is er een storm aan publiciteit over loden leidingen. Vele grote verhuurders inclusief alle Amsterdamse woningcorporaties hebben hun bezit gecontroleerd. De meeste zijn (bijna) klaar met vervangen. Toch is het probleem daarmee Amsterdam nog niet uit. Tot op de dag van vandaag ontdekken we nog nieuwe gevallen. Ook komen sommige verhuurders pas in actie als een van de huurders naar huurcommissie of rechter stapt. Als huurders die stap niet willen zetten blijven dan de loden leidingen gewoon zitten. Ook zijn er verhuurders die een meetmethode toepassen die de laagst denkbare waarde aan lood oplevert. Ze menen dan dat zij de loden leidingen niet hoeven te vervangen.

De zware praktijk; eigenaar wil niet

Op de zitting bij de Huurcommissie kwam een zaak aan de orde waar de beheerder vorig jaar voorstelde om een loodinventarisatie te doen. Helaas hield de eigenaar de boot af. Hierop heeft een van de huurders het drinkwater bemonsterd. Het gehalte aan lood bleek veel te hoog: normaliter minder dan 1 ug/l, hier ruim 16 ug/l. Ondanks verzoek van huurder om de leidingen te vervangen en het overleggen van het meetrapport gaf de eigenaar geen opdracht tot vervanging. Ook de gemeente Amsterdam mengde zich er in. Eerst met overleg om de eigenaar te overtuigen. Dat gaf niet direct resultaat en ondertussen startte de huurder  een procedure bij de huurcommissie.

Lood vervangen na dreigende dwangsom en huurverlaging

Ook het overleg met de gemeente hielp niet. Uiteindelijk legde de gemeente een last onder dwangsom op. De verhuurder moet dan binnen afzienbare tijd de leidingen vervangen, anders volgt een boete door de gemeente. Bij de Huurcommissie betoogde de vertegenwoordiger van !WOON dat hier een hoger korting dan de gebruikelijke 60% op de huurprijs redelijk is. De eigenaar wilde immers niet meewerken aan in kaart brengen van de leidingen en vervolgens niet aan het vervangen. Dat er een last onder dwangsom ligt maakt het gebrek extra zwaar. De uitspraak volgt binnen 8 weken.

Het goede nieuws voor de huurder: door de dreiging van de last onder dwangsom en de zitting bij de huurcommissie er sinds een week duidelijk dat de vervanging van de loden leidingen in juli zal plaats vinden.

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON