Rechter verklaart extra kosten bij Change= ongeldig

21 juni 2021

Huurders van Change= hebben een grote overwinning geboekt bij de rechter. De zogenaamde dienstenovereenkomst die zij naast de huurovereenkomst moesten afsluiten is niet rechtsgeldig. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald in een zaak die de bewoners met hulp van !WOON hebben aangespannen.De bewoners van de panden in Nieuw-West en Zuidoost krijgen de € 74 tot €118 die zij hiervoor per maand moesten betalen terug. Per huurder gaat het om een bedrag van circa €1000 per jaar. De verwachting is dat Change= tegen dit vonnis in beroep gaat, want zij hebben al eerder laten weten dat dit een bom legt onder hun verdienmodel.

Verplichte dienstenovereenkomst

Change=Amsterdam beheert twee complexen in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost, met in totaal zo’n 1100  zelfstandige studio’s. Ook zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een huiskamer en een community manager. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst zijn nieuwe huurders verplicht om een community- of dienstenovereenkomst te ondertekenen. Daaraan zijn kosten verbonden voor het community lidmaatschap, inventaris voor de studio en voor internet in de woning. De bedragen variëren van €75 tot €120 per maand.  Deze kosten komen bovenop de maandelijkse huur en servicekosten van €600 tot €700.

De huurders zien deze verplichte extra kosten als onredelijk. Volgens Change= is de overeenkomst een onlosmakelijk onderdeel zijn van hun concept. Ze verhuren meer dan studio’s en bieden huurders “een gemeenschap waarin ‘werken, wonen, leren, leven, zorg en veiligheid’ hand in hand gaan”. Daarom moeten huurders tekenen en betalen voor deze extra overeenkomst.

Kosten ten onrechte in rekening gebracht

De kantonrechter is het met de huurders eens dat die kosten niet apart in rekening mogen worden gebracht. De verplichte overeenkomst met een derde partij is een voor de verhuurder niet redelijk voordeel. Door de gekozen constructie konden deze kosten niet getoetst worden door de Huurcommissie. Dat mag niet op grond van de wet, ter bescherming van huurders. De geleverde zaken en diensten dienen onderdeel te zijn van de in rekening gebrachte reguliere huur en servicekosten. In enkele gevallen – zoals voor internet – betaalden de huurders zelfs dubbelop, zowel via de servicekosten als via de community overeenkomst.

“De kantonrechter wil Change= c.s. niet van kwaad opzet beschuldigen, maar feit is wel dat zij met de door hen bewandelde route de kosten die zij in de dienstenovereenkomst met de huurders in rekening brengen, onttrekken aan de toetsing van de huurcommissie (en de kantonrechter). De wetgever heeft dit nu juist willen tegengaan. Daarom kunnen Change= c.s. niet worden gevolgd in hun redenering dat het in rekening brengen van € 74,-/€ 97,- per maand voor geleverde zaken en diensten is toegestaan, omdat zij het Change=concept volgen, dat volgens Change= c.s. uit de elementen werken, wonen, lezen, leven en zorg en veiligheid bestaat.”

Uitspraken

Zie hier ook het artikel op rechtspraak.nl

Nadere uitleg – lijst voor nieuwe procedure en Q & A

We hebben voor (ex)bewoners een nadere uitleg gevraagd, met antwoord op de belangrijkste vragen. Die pagina vullen we aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ook kunnen (ex)huurders die nog niet meededen in de procedure over de dienstenovereenkomst zich inschrijven op een lijst. Dan houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen. Als onze advocaten er niet uitkomen met Change= dan zullen we de mensen op de lijst aanbieden om ook een procedure te starten. De uitleg en de link naar de lijst is te vinden op deze pagina.

250 huurders dagvaarden Change= over hoge kosten

Artikel delen:

!WOON