250 huurders dagvaarden Change= over hoge kosten

14 september 2020

Verhuurder Change= is gedagvaard door 250 huurders van een gebouw in Amsterdam Nieuw-West. Zij maken bezwaar tegen de hoge en onduidelijke kosten die zij betalen naast hun huur. Volgens hun huurcontract met de eigenaar van het pand betalen zij een bedrag van € 78 per maand voor servicekosten bovenop de huurprijs. Naast dat contract moesten zij ook verplicht een dienstencontract tekenen met Change=, de beheerder van het pand. Gevolg is dat voor de huurders helemaal niet duidelijk is wie ze nou precies waarvoor betalen. Dat mag niet van de wet en dat is een zogenaamd onredelijk beding.

Daarom vragen de huurders de rechter om het dienstencontract nietig te verklaren. Als ze daar gelijk ik krijgen moet de verhuurder elke huurder de € 74 tot € 94 die ze daar per maand voor betalen teruggeven. Bij elkaar gaat dat om een kwart miljoen per jaar. Voor alle 498 huurders in het pand samen gaat het zelfs om ruim een half miljoen per jaar.

Change= begon het project aan het August Allebéplein in Amsterdam West met een heel idealistisch verhaal. Het wonen in het pand zou veel meer worden dan alleen huren. De bewoners zouden een community vormen met allerlei prachtige diensten. Ook zouden zij verantwoordelijkheden voor het beheer delen. Al snel ontstond discussie over beloofde maar niet geleverde diensten en de rol van de bewoners. Het mooi gepresenteerde verhaal begon meer te lijken op een slim verdienmodel voor de beheerder. Wie vragen had of kritiek op de kosten kon bepaald niet op een luisterend oor rekenen. Huurders kregen extra kosten voorgeschoteld voor inschrijven, een extra toegangspasje voor een partner, voor een wasmachine aansluiting of gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. Het Parool beschreef de gang van zaken in oktober 2018 met een artikel “Studio’s Change= bleken te mooi om waar te zijn“. Volgens een reactie van Change= zou dat heel anders liggen.

Nieuwe vestigingen met dezelfde onduidelijke constructie

Ondertussen heeft de constructie de bedenker geen windeieren gelegd. Het pand is met veel winst verkocht aan een nieuwe eigenaar en inmiddels is aan de Dolingadreef in Amsterdam Zuidoost een tweede pand geopend. Ook daar lopen discussies over de kosten en geleverde diensten en is inmiddels een proefproces gestart voor een van de huurders. Aanleiding voor Het Parool om op 20 mei 2020 een vervolgartikel te plaatsen: Opnieuw blijken studio’s van Change= te mooi om waar te zijn, nu in Zuidoost

Change= en andere investeerders werken ondertussen aan vergelijkbare projecten in de rest van het land. Begin dit jaar startte de bouw van een pand voor 600 bewoners in Utrecht, dat naar verwachting eind 2021 wordt opgeleverd. In de lokale politiek zijn vragen gesteld over het sociale gehalte van het project.

Servicekosten bijzonder onduidelijk

Ondertussen blijven de servicekosten voor huurders erg onduidelijk. Verzoek om toelichting op de kosten laat zien dat veel daarvan is voor regulier onderhoud. Die kosten zijn onderdeel van de huurprijs en mogen niet als extra kosten in rekening gebracht worden. Andere kosten zijn voor diensten die niet of slechts deels geleverd worden. Als proef legden enkele huurders de vraag over de redelijkheid van de servicekosten voor aan de Huurcommissie. Probleem is alleen dat deze instantie kampt met grote achterstanden en een helder antwoord bleef dan ook tot op heden uit. De zaak ligt al ruim anderhalf jaar bij de Huurcommissie en het is heel vervelend voor de 500 huurders in het pand dat ze niet de gewenste duidelijkheid krijgen. Een inmiddels wel opgesteld rapport van de Huurcommissie geeft aan dat de berekende kosten waarschijnlijk veel te hoog zijn. De zaak moet echter nog inhoudelijk behandeld worden door de commissie.

Dienstencontract als onredelijk beding

In overleg met !WOON en een aantal juristen is besloten een andere en in dit geval snellere stap te zetten. Geen gang naar de Huurcommissie voor elke huurder afzonderlijk, maar een dagvaarding namens een groot aantal huurders in één keer. Daarin wordt niet gevraagd om een afrekening van de servicekosten, maar om schrappen van het gehele dienstencontract. Dat is procedureel veel makkelijker en logischer dan een enorm aantal afzonderlijke procedures. Bovendien omzeilt het een mogelijke juridische klip: waarschijnlijk kan de Huurcommissie niet inhoudelijk oordelen over het dienstencontract omdat dat met een andere partij dan de eigenaar is. Precies de reden waarom de wet dit soort onduidelijke en voor de huurder amper controleerbare constructies kwalificeert als een zogenaamd onredelijk beding. Met steun van !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds is een zaak in gang gezet waar nu precies 250 huurders van het pand aan mee doen. Mochten zij de zaak winnen dan is de kans groot dat rest van de huurders in het pand zich alsnog zullen melden.

Onrust bij de huurders over extra kosten

De huurders op het August Allebéplein zijn ondertussen verontrust over alle extra kosten die Change= de afgelopen maanden heeft doorgevoerd:

  • Huurverhoging deels op basis van de consumenten-index, deels een reguliere huurverhoging van 3.6%. De hogere percentuele verhoging geldt voor de huurders die hebben toegegeven aan de druk om een aanhangsel aan het huurcontract te tekenen.
  • Op grond van de eindafrekening van de servicekosten 2019 moest elke huurder over dat jaar € 56 bijbetalen
  • Ook over de eindafrekening nutslasten moeten diverse bewoners bijbetalen, soms meer dan € 100
  • Daarnaast is het voorschot voor servicekosten per maand met € 7,50 verhoogd vanaf 1 september
  • Ook kreeg een aantal bewoners in augustus of september een dubbele incasso van hun dienstenfactuur, gemiddeld een bedrag van € 194

Als bewoners een betalingsregeling willen afspreken omdat deze kosten bij elkaar erg hoog zijn, terwijl diverse bewoners zonder werk zitten sinds Corona, dan doet Change= bijzonder moeilijk over een betalingsregeling. Van de oorspronkelijk gepresenteerde idealistische doelstelling lijkt weinig meer over te zijn.

Camelot herziet servicekosten: € 500 per huurder terug

 

Artikel delen:

!WOON